Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 17(46) 2021

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ    

Байда Світлана. Теоретичний аналіз проблеми креативності у контексті творчого характеру професійної діяльності
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐10‐24

Брюховецька Олександра, Чаусова Тетяна. Умови самоактуалізації викладачів закладів вищої освіти
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐25‐39

Дзюба Тетяна. Внутрішній зміст і структурно-динамічні характеристики професійного здоров’я педагогів: інтегративний підхід
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐40‐56

Єфімова Анна. Теоретичний аналіз особливостей професійної самореалізації практичних психологів
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐57‐70

Sannikov Oleksandr. Expert approach in evaluating specialists
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐71‐88

Тягур Любомира. Дослідження рівнів самоактуалізації викладачів закладів фахової передвищої освіти
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐89‐102

ЕКОНОМІКА     

Смутчак Зінаїда. Кадровий профайлінг як технологія управління персоналом
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐103‐116

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Алейнікова Олена, Бережна Галина, Ковтун Оксана. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐117‐142

Антонова Олена. Усиновлення дитини, біологічні батьки якої з’явилися після оголошення їх судом померлими: нормативно-правовий аспект
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐143‐156

Кириченко Микола, Отамась Інна. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Сovid-19
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐157‐172

Максимчук Вячеслав. Механізми публічного управління та адміністрування в системі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах реформування та модернізації освітньої галузі
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐173‐197

Пірен Марія, Шманько Олег. Нова сутність управлінської культури – важлива цінність політики змін в Україні
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐198‐212

Супрун В’ячеслав. Державне регулювання інноваційного розвитку освітньої галузі на засадах стратегічного управління
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐213‐235

Супрун Костянтин. Механізми публічного управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення України
https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐236‐266