Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 19(48) 2022

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ    

Брюховецька Олександра, Чаусова Тетяна. Психологічні особливості професіоналізації фахівця із соціальної роботи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-10-29

Меленчук Наталя, Глотова Ірина. Життєстійкість підлітків з різним типом акцентуації
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-30-45

Саврасова-В’юн, Тетяна. Психологічні детермінанти потенціалу особистості
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-46-61

Санніков Олександр, Атаханов Бахтіяр. Індивідуально-психологічні властивості особистості як предиктор професіоналізації
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-62-80

Oleksandra Shevchenko, Marianna Marusynets, Yuliіa Nenko. Psychological support of nurses training from the position of resilience
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-81-97

ЕКОНОМІКА     

Баранов Віталій, Дорошенко Тетяна. Проєктний менеджмент: інноваційні підходи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-98-118

Смутчак Зінаїда. Ринок праці України в контексті цифровізації економіки
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-119-134

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ             

Басюк Олександр. Аналіз бюджетної політики України з урахуванням досвіду застосування цифрових технологій
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-135-157

Гаєвська Лариса, Побірченко Наталія, Шульга Наталія. Вплив глобалізації на освітню політику (міжнародний контекст)
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-158-182

Козенко Роман, Пікож Тамара, Супрун В’ячеслав, Супрун Костянтин. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-183-226

Мельник Тетяна. Організаційно-правові засади участі аналітичних центрів в управлінні регіональним розвитком
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-227-246