Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 4/5(33/34) 2017

 

ЗМІСТ

Балахтар К. С. Креативність як фактор гармонійного розвитку педагога

Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої освіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів

Жданюк Л. О. Соціально-психологічні особливості студентського віку

Івкін В. М., Наливайко Г. В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях

Інжиєвська Л. А. Арткорекційна програма для майбутніх психологів та особливості її реалізації в умовах післядипломної освіти

Лукіянчук А. М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності

Меленчук Н. І. Готовність авантюрних і неавантюрних осіб до змін

Москальова А. С., Чубко О. М. Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект

Павлюк О. Д. Мотивація до лідерства учнів закладів професійної освіти: сутність та етапи формування

Перегончук Н. В, Краєвська Т. С. Толерантність до невизначеності як професійно важлива якість майбутнього психолога

Шевченко С. В. Методика дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів