Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 7(36) 2019

 

ЗМІСТ

Olena Bondarchuk. The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment 

Брюховецька О. В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти

Ємець О. Я. Чинники стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди

Жебєлєва П. В. Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді

Казакова С. В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Колосов А. Б., Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. Психологічні детермінанти функціональної неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності 

Кравцова О. К. Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи

Лямець А. М. Актуальні класифікації обсесивно-компульсивного розладу

Москальова А. С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання

Прокопенко О. А. Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності

Soorena Sardarzadeh. Dominant cognitive and emotional schemas in depression and anxiety disorders

Філь О. А., Ванченко Л. В.Розвиток психологічної компетентності керівника як основи психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті: результати формувального експерименту

Яцина О. Ф. Першооснови трансформацій практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства