Отич О.М. Мiжнароднi подii у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"