захист дисертації Павлюк Оксани Дмитрівни у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.005

 

23 квітня 2021 року об 11.00 год. у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю - 053 «Психологія».

Тема дисертації

«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ»

ЗАХИСТ ВІДБУДЕТЬСЯ  В ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ 
на платформі BigBlueButton за посиланням:
https://bbb.uem.edu.ua/b/umo-e6m-gtk-lqe

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.005:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Офіційні опоненти:

  • Кузікова Світлана Борисівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
  • Балахтар Валентина Візіторівна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рецензенти:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».