Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Управління та адміністрування». Випуск 1(30) 2016

 

ЗМІСТ

Iryna Bratyschenko. Features of the management of the professional development of teachers of secondary educational institutions by means of project technologies

Гладкова В. М. Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу

Дмитренко Г. А., Мудра С. В. Управлінські індикатори якості вищої освіти: конкурентоспроможність і конкурентоздатність

E. Zhizhko. The features of management of professional education of marginalized groups as a component of social protection in Mexico

Колосова Л. М. Сучасні підходи до формування професіоналізму методистів науково-методичних установ регіональної післядипломної педагогічної освіти

Кравчинська Т. С. Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи

Любченко Н. В. Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу

Махиня Т. А. Особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів

Моцик Б. В. Ретроспективний аналіз інформаційного забезпечення управління якістю освіти

Рябова З. В. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу