Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Управління та адміністрування». Випуск 3(32) 2017

 

ЗМІСТ

Василенко Н. В. Публічне управління: діловий протокол фахівця

Діденко Н. Г. Актуальні проблеми розвитку професіоналізму фахівців у сфері публічного управління та адміністрування

Дмитренко Г. А., Морозова М. Е. Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах

Максимчук В. В. Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти та в управлінні ними

Мусієнко О. Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення

Олійник В. В. Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти

Соломка А. В., Соломка Т. М. Проблема інноватики у контексті постнекласичної міждисциплінарної наукової парадигми

Супрун В. В. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації

Циган В. В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі

Шульга Н. Д. Основні напрями вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни