Доріченко М.І. Діалог та інтерпретація як домінантні форми інтерактивного підходу на уроках світової літератури

У статті розглядається вплив діалогу та інтерпретації на розвиток читацької компетент-
ності особистості студента. Наголошується важливість особистісного переживання літературного
тексту.
Ключові слова: діалог, інтерпретація, інтерактивні технології, читацька компетентність.

В статье рассматривается влияние диалога и интерпретации на развитие читательской
компетентности личности студента. Акцентируется ценность личного восприятия литератур-
ного текста.
Ключевые слова: диалог, интерпретация, интерактивные технологии, читательская компе-
тентность.

Influence of dialogue and interpretation on development of reader competence of personality of student
is examined in the article. The value of the personal experiencing of literary text is accented.
Key words: dialogue, interpretation, reader competence.