Освітньо-наукова співпраця ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України із закладами формальної та неформальної освіти словацької республіки

Модернізаційні процеси, що відбуваються сьогодні у національній системі освіти України, активізують співпрацю закладів освіти із вітчизняними та зарубіжними громадськими освітніми організаціями, які відіграють усе більш…