УМО – учасник ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та ХІV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»

УМО – учасник ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та ХІV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»

З 23 по 25 листопада 2022 року ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в онлайн форматі взяв участь у ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та ХІV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», організованими та проведеними Компанією «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки МОН України, НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Ці виставки – професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Вони є ефективним майданчиком для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення освітніх проєктів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій, методик безспосередньо в навчальний процес.

Привітання учасникам, організаторам і гостям надіслали МОН України Сергій Шкарлет, президент НАПН України Василь Кремень, директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Євген Баженков.

Науково-педагогічними працівниками ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України проведено науково-практичні заходи, із нагальних питань сучасного етапу реформування національної освіти, в яких взяли участь керівники, провідні фахівці й науковці та практичні працівники галузі освіти, а саме:

23 листопада у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в рамках виставки відбувся «Марафон безпеки».

Під час Марафону було обговорено важливі питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в період воєнного стану: динамічна безпека закладів освіти як основа забезпечення безпеки життєдіяльності; сучасні вимоги до забезпечення охорони праці в умовах воєнного стану; організація проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в умовах військово часу; цифрова безпека освітнього простору в умовах воєнного стану (https://youtu.be/dYQeV9JwmtE).

24 листопадау Центральному інституті післядипломної освіти в рамках виставки проведено науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Менеджмент закладів освіти: виклики розвитку та партнерство».

Учасники заходу обговорили: особливості здійснення управлінської діяльності керівників закладів освіти в умовах воєнного часу; акредитація та моніторинг в системі оцінки якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти; професійний кластер керівника закладу загальної середньої освіти: інструментарій та партнерство; олівекторність методичної роботи як концепт якості в закладі загальної середньої освіти; адаптивна модель професійного розвитку керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти.

24 листопадаНавчально-науковим інститутом менеджменту та психології проведено традиційний щорічний Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану!».

Під час семінару було обговорено важливі питання позиціонування закладів освіти в умовах воєнного стану: управління ЗВО в умовах змішаного навчання; духовні вектори розвитку професійної мобільності керівника закладу ЗСО; організаційна культура делегування повноважень в управлінській діяльності керівника закладу освіти; тренди та тенденції позиціонування учасників освітнього процесу у соціальних мережах у період військового стану; медіаграмотність; роль керівника загальної середньої освіти у створенні інклюзивного простору для дітей з особливими освітніми потребами; освітньо-виховна роль навчального закладу у житті територіальної громади за допомогою блогінгу; корекція і розвиток координації рухів учнів старших класів з інтелектуальними порушеннями; медіабрендинг закладу освіти; емоційна підтримка та професійне зростання вчителя; особливості психофізичного розвитку учнів з ДЦП; особливості формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти.

25 листопада викладачі кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту провели вебінар на тему «Проблема насильства в суспільстві та стосунках. Причини, наслідки та шляхи виходу з токсичних стосунків».

01 грудняу Центральному інституті післядипломної освіти проведено круглий стіл «Логістика формування навичок успішності (Soft skills).

 Учасниками заходу висвітлено важливі питання формування навичок успішності: педагогічна логістика в управлінні професійним розвитком ЗП(ПТ)О; модель управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики; логістика безперервного професійного розвитку педагога; soft skills – навички успішності; формування успішного навчання та  інтеграції України в Європейський освітній простір; екофасилітаційний підхід в управлінні інноваційними процесами в ЗП(ПТ)О; логістика формування цифрового потоку як передумова забезпечення якості освітніх послуг; логістика формування потоку знань при підготовці конкурентнозатного кваліфікованого робітника.

Варто зазначити, що всі заходи відбулися всупереч повного та часткового блекауту, коли значна частина України була відключена від електропостачання через збройну агресію рф.  

Перегляд заходів можливий на YouTube каналі ДЗВО «УМО»: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA

Розробки науковців ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України стали лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах цифрової трансформації освіти»:

  • за особистісно-розвивальну систему в сервісі проєктного управління освітнім процесом «Універсал-онлайн» UNIVERSAL-SCHOOL.COM Валерія Киричука, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри психології управління ЦІПО;
  • за колективну монографію «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності» (англійською мовою) авторського колективу під науковим керівництвом Вікторії Сидоренко, доктора педагогічних наук, професора, директора БІНПО.

Нагороди та відзнаки виставки, активна участь у заходах Університету освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили актуальність напрацювань учених та наявність суспільного запиту на їх науковий доробок.