ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)»

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)»

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 14 (31). 1. 36 від 23.07.2020 року), ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ видано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми: «Спеціальна освіта (за нозологіями)» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.