ВШАНОВУЄМО КЛЮЧОВИХ СТЕКХОЛДЕРІВ

ВШАНОВУЄМО КЛЮЧОВИХ СТЕКХОЛДЕРІВ

18.10.2021 р. ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Микола Олексійович КИРИЧЕНКО вручив Грамоту НАПН України директорові Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидату педагогічних наук Наталії САМОЙЛЕНКО на відзнаку багаторічної плідної співпраці в сприянні організації курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

На кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО (завідувач д.п.н., професор Лариса СЕРГЕЄВА) приділяється значна увага співпраці із ключовими зацікавленими сторонами, дослідженню питань збагачення освітнього середовища інноваційними знаннями та врахування запитів педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  Накреслені подальші кроки спільних розвідок у прикладних наукових дослідженнях.