У ДЗВО «УМО» ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНУ СЕСІЮ АСПІРАНТІВ

У ДЗВО «УМО» ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНУ СЕСІЮ АСПІРАНТІВ

Шановні колеги, ми горді тим, що незважаючи на всі перешкоди зуміли в таких складних умовах з 24 жовтня по 06 листопада 2022 року провести навчальну сесію аспірантів у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Величезна повага і вдячність науково-педагогічним працівникам, які приклали максимум зусиль, щоб аспіранти отримали необхідні знання та вміння з навчальних дисциплін за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування»:

1 курс:

 • Іноземна мова та академічне письмо, доцент В.М. Івкін;
 • Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті, професор З.В. Рябова;
 • Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів, професор Т.М. Сорочан;
 • Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи, професор О.М. Спірін;
 • Академічна культура в контексті забезпечення якості освіти та наукових досліджень, доцент В.Г. Пугач;
 • Філософія освіти професор, П.Ю. Саух; 
 • Цифрові технології як ефективний інструмент організації наукового дослідження, професор Л.А. Карташова;
 • Створення електронного професійного портфоліо викладача засобами інструментів Google, доцент Л.Г. Кондратова;
 • Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки, доцент Я.В. Сухенко;
 • Створення науково-психологічного тексту, доцент А.І. Гусєв;
 • Експериментальний метод у психологічному дослідженні, професор О.І. Бондарчук;
 • Психологія дорослої людини, професор О.І. Бондарчук; 
 • Психологія особистісної саморегуляції науковця, професор А.С. Москальова;
 • Академічний дискурс та академічна доброчесність  у наукових дослідженнях, доцент В.В. Мороз;
 • Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, доцент Ю.В. Мельник;
 • Філософія освіти і методологія наукових досліджень, професор Н.Г. Іванова;
 • Теоретико-прикладні проблеми територіального розвитку та місцевого самоврядування в умовах суспільних реформ, професор Я.М. Казюк;
 • Методологія проєктного менеджменту для наукових та інноваційних проєктів (публічний сектор), доцент Г.В. Бережна;
 • Гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні аспекти публічного управління, професор Н.Г. Діденко;
 • Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування, доцент О.А. Ковтун;
 • Сучасні технології державного управління, доцент А.В. Шмагун.

2 курс

 • Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти, професор З.В. Рябова;
 • Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу, професор Л.А. Карташова;
 • Методологічні засади педагогічних досліджень, професор Т.М. Сорочан;
 • Технологія організації дослідно-експериментальної роботи, професор З.В. Рябова;
 • Методи математичної статистики у науковому педагогічному дослідженні, професор Л.Ф. Панченко;
 • Теорія управління та професіоналізм керівника закладу світи, професор Г.М. Тимошко;
 • Цифрова адженда: формування цифрових компетентностей педагога, професор Л.А. Карташова;
 • Самоменеджмент як чинник професійного розвитку менеджера освіти, доцент Н.В. Любченко;
 • STEM-освіта в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку, доцент Н.І. Гущіна;
 • Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напруженості, доцент Н.І. Пінчук;
 • Психологія соціального та організаційного розвитку, професор Л.М. Карамушка;
 • Актуальні проблеми соціальної психології, професор О.І. Бондарчук;
 • Особистісний ресурс науковця та його підтримка в умовах воєнного та повоєнного часу, професор О.І. Бондарчук;
 • Психологія розвитку та педагогічна психологія, професор А.С. Москальова;
 • Методика викладання психології у вищій школі, доцент О.В. Брюховецька;
 • Психологія професіоналізму, професор О.І. Бондарчук;
 • Правова регламентація публічного управління та адміністрування, доцент І.О. Розум;
 • Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування, доцент В.В. Мороз;
 • Соціальна і гуманітарна політика, професор О.М. Петроє;
 • Відкрите врядування: моделі та інструменти, доцент А.В. Шмагун;
 • Стратегічний розвиток та управління змінами в публічному управлінні, професор І.О. Дегтярьова;
 • Управління міжнародними проектами та програмами, доцент В.В. Мороз.