ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

10-11 листопада 2022 рокув Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України була успішно проведена офлайн ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (IІІ  Conference on professional development in the digitized society: current trends, PDDig–2022).

Організована конференція на виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 р., Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки.  

Мета конференції – узагальнити, презентувати та апробувати результати наукових досліджень і практичний досвід професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства.

Установами-організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Насичена змістовна програма конференції передбачала проведення пленарного засідання, роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій та цікавих дискусійних панелей молодих дослідників  із актуальною проблематикою.

Спікерами пленарного засідання науково-практичної конференції були розглянуті актуальні питання: інноваційний потенціал ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у цифровому освітньому середовищі в умовах воєнного стану (Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України); розгортання, адміністрування та використання корпоративної цифрової платформи Google Workspace for Education у закладі вищої освіти (Спірін Олег Михайлович, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут цифровізації освіти НАПН України); якість освіти: міжнародний досвід (Муранова Наталія Петрівна,проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор); трансформація професійного розвитку педагогів на основі консолідованого лідерства у відкритій післядипломній освіті (Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, Карташова Любов Андріївна, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор); підготовка керівників закладів освіти під час воєнного стану в умовах змішаного навчання (Рожнова Тетяна Євгенівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент); особливості підтримки психологічного благополуччя учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі в умовах воєнного стану (Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор) та інші.

Крім того, в ході виконання змістовної програми науково-практичної конференції обговорювалися важливі питання, що об’єднали науковців і практиків п’яти секцій із актуальною проблематикою, а саме: управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти; підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти; психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі; підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект; розвиток Soft Skills педагогів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в умовах діджиталізації.

Слід відзначити значну кількість науковців і практиків, які виступили зі змістовними доповідями, презентували результати науково-дослідної роботи та оприлюднили власний досвід із проблематики конференції. Понад 100 науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем.

Результативність науково-практичної конференції: плідне науково-освітнє й соціальне партнерство; обговорення й вирішення актуальних проблем розвитку післядипломної освіти; формулювання пропозицій  в галузі освіти дорослих; розгляд шляхів налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками; об’єднання зусиль науковців і практиків щодо вирішення актуальних проблем використання інноваційних освітніх технологій у підготовці та професійному розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства, ефективного використання можливостей відкритої освіти з урахуванням сучасних трендів навчання й розвитку особистості ХХІ ст.; мотивація до проведення досліджень із актуальних проблем професійного розвитку фахівців в умовах цифрового суспільства, актуалізація проведення міждисциплінарних досліджень у галузі освіти, навчання та професійної підготовки.

За підсумками роботи науково-практичної конференції ухвалено резолюцію та здійснено підготовку наукового видання, в якому оприлюднено основні наукові результати ‑ збірник матеріалів конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні  тренди».

Програмний комітет конференції, редакційна колегія наукового видання висловлюють подяку спікерам, модераторам, авторам тез, рецензентам, які взяли активну участь у роботі конференції та підготовці збірника матеріалів, і закликають вітчизняну й міжнародну науково-педагогічну спільноту до творчого впровадження в практичну діяльність провідних ідей та наукових результатів, оприлюднених на конференції.

Презентований науковий доробок буде корисним для науково-педагогічних і педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, керівників закладів вищої освіти, методистів, слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти, здобувачів вищої освіти; заохотить до поглибленого вивчення актуальних проблем професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства; зміцнить авторитет закладів-учасників і сприятиме консолідації науково-педагогічної спільноти щодо виконання Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності МОН та НАПН України; сприятиме інтеграції до європейського дослідницького та світового освітньо-наукового простору; забезпечить визнання  наукових результатів на міжнародному рівні.