ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

22 лютого 2022 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету.

Вченою радою затверджено звіт Центрального інститут післядипломної освіти про виконання першого етапу науково-дослідної роботи «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» ((0120U104637, 2020-2025 рр.), що представила доктор педагогічних наук, професор Тамара Сорочан. У своїй доповіді Тамара Сорочан зазначила: «Особливість організації дослідження - інтеграція і синергія наукового потенціалу кафедр ЦІПО з метою досягнення максимального результату. Робота проводиться на засадах академічної доброчесності з урахуванням внеску всіх виконавців.

На основі визначення загальної теми, наукового апарату дослідження, а також технічного завдання кожна кафедра представила підтему і конкретизувала часткові технічні завдання, що віддзеркалюють її профіль.

До виконання теми НДР у ЦІПО було залучено 111 осіб.

Експериментальна перевірка результатів НДР провадиться у 36 закладах освіти, а практична апробація – 69. Результати дослідження висвітлено в 460 публікаціях, із яких 62 опубліковано у виданнях, що індексуються у Sсopus, WoS. Профіль теми НДР створено у Google Scholar (http://surl.li/bjukl). Розміщено 205 публікацій, індекс цитувань 79. У е-бібліотеці НАПН України розміщено 235 публікацій, які мають 8240 скачувань».

Затверджено звіт головного бухгалтера ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Наталії Бєлік «Про фінансову діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 2021 рік» та схвалено фінансовий план ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за 2022 рік.

Окрім того, на засіданні Вченої ради затверджено теми дисертацій здобувачів ступеня доктор філософії (PhD). Рекомендовано до друку: колективну монографію «Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти», підготовлену науковим колективом кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП Університету спільно з науковим колективом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти «Проєктування сучасного уроку: теорія та практика» та «Електронна дидактика фахової передвищої освіти» авторського колективу М.І.Скрипник, Т.С.Кравчинська, Н.П.Волинець; збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості». Затверджено оновлений склад редакційної колегії електронного науково-практичного видання «Науковий вісник УМО».

На засіданні вченої ради Університету менеджменту освіти НАПН України було затверджено звіт Центрального інституту післядипломної освіти про перший етап НДР за темою «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0120U104637, 2020-2025 рр.)