5 травня 2020 року були відправлені заяви на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП

5 травня 2020 року були відправлені заяви на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП

5 травня 2020 року ДЗВО "Університет менеджменту освіти" були відправлені на розгляд НАЗЯВО,  відповідно до плану, заяви на проходження акредитації та відомості про самооцінювання ОНП "Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку" спеціальності 053 "Психологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та ОНП "Спеціальна освіта (за нозологіями) спеціальності 016 "Спеціальна освіта" другого (магістерського) рівня вищої освіти.