Адекватна відповідь на виклики сьогодення: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України успішно працює в дистанційному режимі

Адекватна відповідь на виклики сьогодення: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України успішно працює в дистанційному режимі

Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Загрози і виклики, як ознаки кризи, стали визначальною умовою здобуття Інститутом нового досвіду і відкриття нових можливостей у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти.

Наш рух уперед представлений наступними показниками за місячний період в карантинних умовах з 12 березня  по середину квітня 2020 року.

Інноваційні цифрові технології дозволили опанувати новий сучасний рівень управління освітнім процесом:

 • автентична платформа для навчання дорослих  LMSAdL;
 • новий сучасний сайт «Український відкритий університет післядипломної освіти» (УВУПО) http://uvu.org.ua/;
 • електронне освітнє середовище для дистанційного навчання УВУПО http://uvupo.ues.net.ua/index.php/ua/;
 • запрацював створений інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання http://uvu.org.ua/ikcodn/;
 • віртуальні кафедри:

- андрагогіки  http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh/;

- управління освітою  http://uvu.org.ua/kafedra-upravlinnia-osvitoiu/; професійної освіти http://uvu.org.ua/kafedra-profesiinoi-osvity/;

- психології  http://uvu.org.ua/kafedra-psykholohii/;

- цифрових технологій http://uvu.org.ua/kafedra-tsyfrovykh-tekhnolohii/.

План-графік підвищення кваліфікації за цей період виконано повністю, організовано дистанційне навчання для 27 груп, 556 слухачів із 146 закладів освіти, зокрема із (професійної (професійно-технічної) – 44, із загальної середньої – 30, із фахової передвищої – 20, з післядипломної – 15, з інших закладів – 13).

Слухачами курсів підвищення кваліфікації стали представники 23 областей України та міста Києва.  Загалом проведено навчальних занять на віддаленому доступі з використанням ресурсів для проведення відеоконференцій, вебінарів BigBlueButton (http://bbb.umo.edu.ua) та JitSi (https://meet.jit.si/)  обсягом більше 800 академічних годин. Освітній процес забезпечено 55  науково-педагогічними  працівниками Університету.

Відповідно до вимог «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від  27 грудня 2019 року № 1133) створена і успішно функціонує Система неформальної післядипломної   освіти  УВУПО  Університету менеджменту освіти.

На короткотривалі курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше400 слухачів, для яких розроблено 31 спецкурс, вже навчаються 72 слухачі, за час карантину багато слухачів отримали сертифікати .

Для забезпечення дистанційного навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації створено:

- у ЦІПО: 89 електронних кабінетів викладачів, розміщено 292 матеріали у веб-бібліотеці;

- в системі неформальної освіти УВУПО: 12 електронних кабінетів викладачів,  розміщено 64 матеріали у веб-бібліотеці.

Методичні заходи, проведені дистанційно і спрямовані на професійний розвиток педагогів, характеризуються такими показниками: 

 • проведено вебінарів та конференцій: 

- кафедрою філософії і освіти дорослих: 2 вебінари (спільно з  ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»), онлайн-марафон «Освітні інсайти» за участю 182 учасників;

- кафедрою менеджменту освіти та права: 4 вебінари, дистанційні форуми, івент – 133 учасники;

- кафедрою професійної та вищої освіти: 2 конференції за участю 201 учасника;

- кафедрою психології управління: 46 вебінарів – 920 учасників.

Усього за останній місяць відбулося 57 заходів  за участю 1436 учасників.

 • проведено  консультацій:

- кафедрою відкритих освітніх систем та інформаційно-компютерних технологій – 12;

- кафедрою менеджменту освіти та права – 95.

- кафедрою професійної та вищої освіти – 22;

- кафедрою психології управління – 192.

Усього за період роботи в дистанційному режимі Інститутом проведено  328  різних освітніх заходів. 

У соцмережах активно функціонують сторінки науково-педагогічних працівників,  груп,  кафедр,  інститутів.

В цілому, за даний час кафедрами ЦІПО охоплена велика віртуальна аудиторія,  зокрема:

- кафедрою відкритих освітніх систем та інформаційно-компютерних технологій – 7909 користувачів;

- кафедрою філософії і освіти дорослих – 9124 користувачі;

- кафедрою менеджменту освіти та права – 8323 користувачі;

- кафедрою професійної та вищої освіти – 9364 користувачі;

- кафедрою психології управління – 4535 користувачів.

Усього  -  39255  користувачів.

В цілому робота в умовах нових суспільних викликів показала, що Центральний інститут післядипломної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України – команда  професіоналів!

Криза виявила нові можливості, якими ми скористалися: успішно долаємо нову проблему - формальна і неформальна післядипломна освіта в умовах кризи, навчаємо слухачів курсів підвищення кваліфікації, забезпечуємо професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників  освіти,  розвиваємося  і  навчаємося  разом!