АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

20 квітня 2021 р. за програмою ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» відбувся круглій стіл з теми: «Актуальні проблеми сучасної освіти»

Відділ теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна та кафедра професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» мають давні творчі взаємозв’язки на підставі підписаного Меморандуму про взаєморозуміння та взаємодію у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях, де сторони погодилися працювати разом із метою поглиблення фундаментальних та прикладних наукових досліджень; розширення науково-дослідної, видавничої діяльності, обміну досвідом; підвищення рівня педагогічної майстерності, удосконалення професійних якостей, професійної наукової і викладацької культури.

Учасників заходу привітали: ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко і директорІнституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова.

У роботі круглого столу взяли участь і виступили із доповідями серед інших: Лейла Султанова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Наталія Муранова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України, Лідія Хомич, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Марія Братко, доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, Ольга Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Світлана Микитюк, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, Вікторія Купрієвич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України, Людмила Антонюк, старший викладач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту  освіти» НАПН України та ін.

Серед учасників круглого столу: 12 – доктори наук, 10 – кандидати наук/доктори філософії, 8 – професори, 4 – аспіранти, 34 – педагогічні та 42 –науково-педагагогічні працівники, з них 5 – керівники закладів та установ освіти. Всього було 76 учасників круглого столу.

Модератори заходу – Лейла Султанова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України і Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Учасники круглого столу прийняли рекомендації щодо проблем засідання.