БІНПО ВИСТУПИВ СПІВОРГАНІЗАТОРОМ І ТЕМАТИЧНИМ ПАРТНЕРОМ VІ-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ХХІ СТОЛІТТЯ: УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ  (НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ІГОРЯ НЕДІНА)»

БІНПО ВИСТУПИВ СПІВОРГАНІЗАТОРОМ І ТЕМАТИЧНИМ ПАРТНЕРОМ VІ-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ХХІ СТОЛІТТЯ: УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ (НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ІГОРЯ НЕДІНА)»

 

 

4 грудня 2020 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття(наукові читання імені Ігоря Недіна)». 

Недін Ігор Валентинович (1944-2008) – доктор економічних наук, професор, «Викладач-дослідник», «Заслужений енергетик України». Під керівництвом І.В. Недіна було створено наукову школу з проблем аналізу умов забезпечення сталого розвитку й економічної безпеки територіально-виробничих систем. Засновник і постійний модератор багаторічного семінару «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення», нині його ім’я носить щорічна конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття», яка проводиться його друзями, колегами і учнями.

Співорганізаторами Міжнародної конференції виступили: Національний університет «Києво-Могилянська академія», «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти,Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Інститут економіко-правових досліджень НАН України,Ризький технічний університет (Латвія), Інститут енергетики Академії наук провінції Шандунь (КНР).

Під час конференції розглянуто важливі питання сьогодення:

  • Сталий розвиток держави: теорія, методологія, механізми забезпечення.
  • Реалізація принципів сталого розвитку в забезпеченні економічної та екологічної  безпеки держави, «зелена економіка» та біорізноманіття, екологічна політика та практика реалізації природоохоронних та природоресурсних проєктів.
  • Енергетика в системі забезпечення сталого розвитку держави.
  • Інформаційні технології в системі забезпечення сталого розвитку.
  • Освіта для сталого розвитку, неперервна освіта, нові освітні технології, дистанційна освіта.

У науковій дискусії конференції взяли участь 15 докторів наук, 8 кандидатів наук вітчизняних закладів вищої освіти.

Роботу конференції з вітальним словом розпочав доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Голуб Олександр Андрійович.

З вітальним словом до учасників конференції виступила докторка педагогічних наук, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Сидоренко Вікторія Вікторівна. Виступила з доповіддю: «LMS «Профосвіта» як інноваційне освітньо-цифрове середовище в системі забезпечення сталого розвитку».

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники БІНПО:  учений секретар інституту, кандидат психологічних наук Лукіянчук Алла Миколаївна, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Єрмоленко Андрій Борисович, в.о завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна, завідувач кафедри технологій навчання охорони праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Верченко Надія Вікторівна, завідувачка відділу сучасних виробничих технологій Горлова Ганна Григорівна.

 Під час пленарного засідання виступили:

  • Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського") із доповіддю: «Вплив структурних зрушень на безпеку економічних систем»;
  • Карамушка Віктор Івановича, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології НУ «Києво-Могилянська академія» з доповіддю «Пожежі як фактор впливу на екологічну ємність лісових екосистем Полісся»;
  • Потапенко В’ячеслав Георгійович, доктор економічних наук, кандидат географічних наук, директор НПП «Голосіївський» з доповіддю: «Баланс між екологічною безпекою, економічною ефективністю та соціальною стабільністю функціонування Національного природного парку «Голосіївський» на засадах зеленої економіки».

Поділилися своїм досвідом міжнародного співробітництва група науковців Інституту географії НАН України: Лісовський Сергій Антонович, доктор географічних наук, заступник директора з наукової роботи, Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, директор інституту, Голубцов Олександр Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник,  у виступі на тему: «Досвід проведення СЕО в Німеччині та його адаптація в Україні».

Цікавою та емоційно насиченою була доповідь Бойченко Світлани Григорівни, докторки географічних наук, провідної наукової співробітниці Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, яка представила результати наукового дослідження групи колег Кучми Тетяни Леонідівни, к.с.-г.н., провідної наукової співробітниці Інституту агроекології і природокористування НААН України, Хлобистова Євгена Володимировича, д.е.н., проф., НаУКМА, у доповіді: «Дефіцит водних ресурсів в Криму і можливості повернення до природокористування на засадах сталого розвитку». Актуальні питання, наукові висновки та перспективи для України тих змін природокористування які спостерігаються наразі у окупованому Криму.

Підвів підсумки та завершив конференцію модератор Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор кафедри екології НУ «Києво-Могилянська академія».