Діяльність наукової  лабораторії  «Академічна синергія» при  кафедрі  педагогіки,  адміністрування  і спеціальної  освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

Діяльність наукової лабораторії «Академічна синергія» при кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

Планове он-лайн засідання наукової лабораторії «Академічна синергія», що діє на базі кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, відбулося 22 грудня 2021 року.У його роботі взяли активну участь магістранти груп ПВШХ-20-Г1 та ПВШ-21-Х1 зі спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка». Подія була організована як інформаційно-консультативний захід для студентів. Засідання було присвячене визначенню пріоритетних завдань діяльності наукової лабораторії «Академічна синергія» у ІІ півріччі 2021-2022 н.р.Провели цю зустріч наукові керівники лабораторії: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент Ірина Сіданіч та кандидат педагогічних наук, доцент, доцент відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Олена Острянська.

Ірина Сіданіч повідомила, щонаукова лабораторія «Академічна синергія» створена з метою забезпечення якості наукової роботи здобувачів вищої освіти, реалізації ними індивідуальної освітньої траєкторії особистісно-професійного розвитку, поглиблення інтересу і потреби до наукової творчості, забезпечення перспективності та наступності до наукового пошуку і розвитку професійної кар'єри, розробки освітніх проєктів, які мають суспільну значущість, наукову новизну і практичну цінність для суб’єктів освітньої діяльності.

Домінантними у діяльності наукової лабораторії «Академічна синергія» є дослідження актуальних проблем духовно-морального виховання, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов, методики і технологій викладання навчальних предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти України.

Олена Острянська здійснила І етап науково-методичного супроводу здобувачів вищої освіти у процесі підготовки публікацій до збірників матеріалів конференцій та наукових статей до збірників наукових праць, зокрема, за результатами роботи ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», якуУніверситет менеджменту освіти провів у режимі он-лайн 26 листопада 2021 року. Вона акцентувала увагу на проблемі якості наукових публікацій, надала ґрунтовний аналіз вимог до різних їх типів, а також ознайомила з детальними інструкціями щодо методики підготовки тез і наукових статей (обрання теми наукової статті; добір та узагальнення теоретичного і практичного матеріалу; структурування та вибудовування логіки наукового викладу тексту статті; дотримання вимог до наукової публікації; досягнення визначеної мети наукової публікації; правильність оформлення бібліографічних джерел тощо). Із метою вивчення кращих практик підготовки наукових публікацій на допомогу студентам наукової лабораторії були надіслані вимоги до тез із прикладом зразкового їх оформлення, електронні збірники матеріалів конференцій – наукові доробки науковців і практиків, здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Крім того, студенти були зорієнтовані в тому, де на сайті Університету менеджменту освіти розміщено збірники наукових праць із опублікованими статтями та тезами міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Олена Острянська відзначила, що професійний розвиток учасників наукової лабораторії «Академічна синергія» здійснюється у ході розробки освітніх проєктів, які мають суспільну значущість, наукову новизну та практичну цінність для суб’єктів освітньої діяльності, що було продемонстровано під час засідання.

Освітній проєкт, присвячений розробці актуальної проблеми взаємодії суб’єктів освітньої діяльності у процесі створення безпечного середовища у закладах загальної середньої освіти, презентував магістрант групи ПВШХ-20-Г1 ННІМП ДЗВО «УМО», волонтер із пошуку зниклих дітей, магістр із безпеки, спеціаліст із менеджменту, управління приватною детективною діяльністю Руслан Балюк.

За його словами,  синергія в освітньому середовищі має бути зосереджена на актуальній проблемі застосування превентивних заходів, спрямованих  на духовно-моральний розвиток дітей різного віку, а також технологій роботи з батьками, які зміцнюють родинні міжпоколінні зв'язки, забезпечують тісний зв'язок членів родини, допомагають їм почути та зрозуміти один одного, істотно поліпшить психологічний клімат.

Освітній проєкт, присвячений розробці актуальної проблеми синергетичної взаємодії науковців і практиків у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування, представив магістрант групи ПВШ-21-Х1 ННІМП ДЗВО «УМО», керівник інформаційного департаменту правління громадської організації «Рух за Життя та Гідність Людини», засновник і координатор духовно-просвітницької платформи «Захист християнських цінностей – основи життя та сім’ї в Україні», журналіст, магістр права Олександр Кривенко. Він навів приклад застосування наукових ідей у освітній практиці під час Майстер-класу «Мозаїка новорічно-різдвяного дива», який провела Публічна бібліотека імені Лесі Українки (директор – Ольга Романюк, м. Київ). Олександру Кривенку вдалося долучити до цієї події професійного майстра із художнього декупажу Вікторію Сухореброву та доцента відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Олену Острянську.

Олена Острянська ознайомила присутніх зі своєю авторською інноваційною педагогічною технологією використання українських хортинг-ляльок, яка слугує зміцненню родинних міжпоколінних зв'язків і духовно-моральному розвитку дітей. Вона презентувала виготовлену лялькову Хортинг-родину і продекламувала свій авторський вірш про цінність сім’ї та формування національно-патріотичних якостей. Це сприяло створенню атмосфери довіри, необхідної для подальшого ефективного спілкування, акцентувало увагу на важливості процесу формування духовно-моральних якостей у вихованців.

В ході цієї зустрічі Олександр Кривенко повідомив, що на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти успішно працює магістратура зі спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка». Він коротко ознайомив присутніх із навчальним посібником для старшокласників «Християнська етика в українській культурі. Духовно-моральні взірці українського народу» та запропонував шляхом синергії зусиль кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, відділу наукової роботи Університету менеджменту освіти та Публічної бібліотеки імені Лесі Українки організувати науково-творчу презентацію згаданого навчального посібника.

Олександр Кривенко також розповів присутнім про ефективну та тривалу співпрацю кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти із Всеукраїнським благодійним фондом «Східноєвропейська гуманітарна місія», який очолює Дарія Новікова та Серед них – видання «Біблія для тебе. Ілюстровані біблійні історії для молоді», примірник якої Олександр Кривенко вручив Ользі Романюк як подарунок Публічній бібліотеці імені Лесі Українки. 

У результаті майстер-класу з художнього декупажу, який провела Вікторія Сухореброва, його учасники – працівники та відвідувачі бібліотеки – виготовили іграшки та прикраси, які можна використати для різдвяної ялинки та святкового оздоблення осель, а також як подарунки рідним людям із найкращими побажаннями. Водночас у такий спосіб було продемонстровано одну з ефективних форм роботи з педагогами, учнями, батьками, що спрямована на вирішення актуальної проблеми морально-духовного виховання суб'єктів освітнього процесу.

В результаті цієї зустрічі були визначені плідні напрями співпраці колективу бібліотеки із науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Освітній проєкт, присвячений розробці актуальної проблеми інтеграції християнських цінностей в освітній процес закладів загальної середньої освіти, представив магістрант групи ПВШХ-20-Г1 ННІМП ДЗВО «УМО», голова громадської організації «Українська Асоціація педагогів-християн», учитель вищої категорії, вчитель-методист Віталій Шульга. Він зауважив,  що аналіз наукових  джерел та досвіду роботи вчителів закладів загальної середньої освіти дозволяє зробити висновки, що  питання інтеграції християнських цінностей в освітній процес є затребуваним як для науковців, так і для педагогів-практиків.

У роботі засідання наукової лабораторії «Академічна синергія» взяли також участьмагістранти групи ПВШ-21-Х1 ННІМП ДЗВО «УМО» Наталія Білобродська, Яніна Мазур, Зіновій Процина, Катерина Райцева й Ольга Стоянова. Ця зустріч сприяла розвитку інтересу та потреби до наукової творчості, закріпленню знань і формуванню вмінь і навичок оприлюднення наукових результатів на масових заходах, підготовки тез і статей до збірників матеріалів конференції, заохоченню здобувачів вищої освіти до активної участі в діяльності наукової лабораторії «Академічна синергія», підвищенню мотивації до розробки індивідуальних і колективних проєктів, згуртуванню учасників наукової лабораторії у єдиний колектив.