ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРУ В 2022 РОЦІ

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРУ В 2022 РОЦІ

26 листопада 2021 році завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України доктор психологічних наук, професор Олена Бондарчук взяла участь у засіданні робочої групи МОН України з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування. Робочу групу утворено наказом Міністерства освіти і науки України № 1258 від 19 листопада 2021 року з метою забезпечення організаційних та методичних питань проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у 2022 році.

Першим етапом роботи групи стане створення програми ЄФВВ, а далі – тестових завдань Основне завдання ЄФВВ – валідний прогноз спроможності випускника освітнього ступеня бакалавра виконати план навчання в магістратурі та його готовність опанувати суміжну спеціальність, як приклад, для психології – соціологію.

Фактично, як зазначив Генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Олег Шаров, йдеться про створення інструменту вимірювання (своєрідної «лінійки»), що дозволить побудувати рейтинг вступників на базі єдиних вимог до всіх вступників на теренах України, не надаючи жодному з них переваги за іншими показниками, окрім здатності вчитися й опановувати дисципліни навчального плану магістратури з обраної спеціальності.

Зичимо успіху колегам у виконанні таких важливих завдань для забезпечення якості вищої освіти!