КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА SOFT SKILLS ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА SOFT SKILLS ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

11.02.2020 р. на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО проведено кафедральний науково-практичний семінар з теми: «Корпоративна культура: основні етапи формування».

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри приділяє значну увагу формування soft skills (гнучким навичкам) – хорошим манерам і рисам особистості, необхідних для взаємодії з іншими людьми і побудови з цими людьми хороших відносин. Soft Skills застосовуються в будь-якій індустрії, будь-якої професії, будь-якому виді діяльності і будь-якій взаємодії між людьми, а особливо важливі в андрогогіці.

Модератор кафедрального семінару д.п.н., професор кафедри Лейла Султанова залучила весь колектив до активного обговорення теми.

Проведення внутрішньо кафедральних науково-практичних семінарів відбуватиметься на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО на постійній основі, що сприятиме професійному удосконаленню науково-педагогічних працівників.