МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЗВО «УМО» ТА ЗАКОРДОННИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЗВО «УМО» ТА ЗАКОРДОННИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

02 червня 2022 року відбулася робоча нарада за участі ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Миколи Кириченка з питання міжнародної співпраці між Університетом та закордонними закладами освіти (науковими установами) та нові можливості під час війни; реалізації програм академічної мобільності учасників освітнього процесу за програмою Еразмус+ на період війни в Україні; ознайомлення з Винятковими заходами щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за програмою Ерасмус+ на період війни в Україні.

Ця нарада стала важливої подією у сфері міжнародної діяльності та впровадження стратегії Університету щодо інтеграції ДЗВО Університет менеджменту освіти» до європейського простору вищої освіти. У заході взяли участь представники ректорату; Центру міжнародного співробітництва та освіти; відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації; учасники із числа науково-педагогічних працівників інститутів, науковців, адміністративних працівників та здобувачів вищої освіти. Було в цілому 83 точки підключення. Більшість присутніх – тимчасово переміщені особи, що перебувають за межами України у зв’язку з воєнними діями на території нашої держави.

Зі вступним словом виступив ректор ДЗВО «УМО» Микола Кириченко, який здійснив аналіз проблем вищої освіти в період воєнного стану та відзначив важливість євроінтеграційних процесів для їхнього вирішення. Ректор із розумінням ставиться до тих співробітників і здобувачів вищої освіти, які у ці важкі часи змушені були виїхати з України після 24 лютого 2022 року і які мають бажання використати час вимушеного перебування за кордоном для підвищення своєї кваліфікації, скористатися інформацією про можливість проходження стажування чи навчання за програмами академічної мобільності, за програмами підтримки дослідників і здобувачів, що надані за програмою Еразмус + науковими інституціями різних країн світу.

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв1язків Наталія Муранова виступила з презентацією «Про активізацію роботи ДЗВО «УМО» із налагодження міжнародних зв’язків та участі у міжнародних наукових та освітніх проєктах», відзначивши, що одним із дієвих та ефективних засобів інтеграції у європейський та світовий економіко-технологічний простір є членство в міжнародних організаціях і програмах.

У презентації було відзначено діяльність наукового фронту працівників Університету з іноземними партнерами у період дії воєнного стану.

Наталія Петрівна ознайомила всіх присутніх з «Винятковими заходами щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за програмою Еразмус+ на період війни в Україні». «Своєрідність поточного моменту в українській освіті полягає в особливо гострій необхідності її подальшого розвитку за умови складної ситуації у воєнний час. Неухильна участь науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти в реалізації програм академічної мобільності сприятиме підвищенню позицій ДЗВО «УМО» у міжнародних рейтингах. Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього життя, а головне – бути патріотами рідної землі ‑ такими словами закінчила свій виступ Наталія Муранова.

Світлана Грицай, директор Центру міжнародного співробітництва та освіти розповіла про задачі та цілі програм академічної мобільності, а також проінформувала про новий етап програми Еразмус+ в межах міжнародного виміру, який розширює можливості співпраці у сфері освіти задля виконання завдань Європейського простору освіти, Плану дій Цифрової освіти, Європейської програми компетентностей та інших стратегій ЄС. Програмою Еразмус+ було оголошено конкурси, які відкриті для участі закладів вищої освіти з України «Ступенева мобільність», «Кредитна мобільність», «Розвиток потенціалу вищої освіти» та багато інших, за якими передбачено співпрацю для взаємного обміну здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками і адміністративним персоналом на основі укладання двосторонніх угод. Програма Еразмус+ на 2021-2027 рр. є більш інклюзивною для всіх категорій населення без вікових обмежень і популяризує активнішу участь молоді в демократичному житті суспільства.

Про свої напрацювання в сфері міжнародної діяльності та реалізацію міжнародної співпраці в своїх Інститутах доповіли Тетяна Рожнова, директор ННІМП; Тамара Сорочан, директор ЦІПО; Вікторія Сидоренко, директор БІНПО. Вони визначили нові пріоритети та розробили у рамках проєктних заходів відповідні пропозиції щодо розвитку міжнародної діяльності, інтернаціоналізації освіти, просування іміджу ДЗВО «УМО» на основі використання інформаційних технологій, рекомендацій з розвитку двосторонніх міжінституційних, міжкафедральних угод між закладами вищої освіти країн-членів програм та закладів-партнерів.

Ірина Сіданіч, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП висловила слова щирої вдячності керівництву Університету за надану допомогу науково-педагогічним працівникам, науковцям, іншим працівникам та здобувачам вищої освіти за підтримку в цей нелегкий для України час, коли весь світ єднається у відчайдушній боротьбі. «Дякуємо за турботу і участь та Ваші щирі і чуйні серця», ‑ сказала Ірина Сіданіч.

Завершилась нарада підведенням підсумків та оголошенням Наталією Мурановою пропозицій щодо резолюції по інтернаціоналізації освіти ДЗВО «УМО», які в тому числі і передбачають партнерство в проєктах програм академічної мобільності. Такі відносини ґрунтуються на зв’язках, вибудованих завдяки попередньому співробітництву та пошуку нових закладів-партнерів в межах різноманітних спільних інформаційно-комунікативних заходів, освітніх і дослідницьких проєктів, іншій співпраці науково-педагогічних працівників, дослідників, адміністративних працівників, обміну здобувачами вищої освіти тощо.

Дякуємо завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олені Безнос за інформаційну та технічну підтримку вебінару.