МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

Науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти «НАПН україни Наталія Гордієнко, Валерій Киричук, Вікторія Купрієвич, Алла Москальова, Максим Москальов у період з 11 вересня по 17 жовтня 2021 року пройшли Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Україна-Польща).

Метою стажування було сформувати в учасників стажування загальне уявлення щодо проєктного менеджменту та практичні навички розробки власних освітніх проєктів; узагальнити міжнародний досвід та адаптувати його до використання в Україні.

Сучасні, актуальні та цікаві теми тренінгів та занять були проведені з використанням сучасних інноваційних підходів та мали практичну спрямованість. Під час стажування учасники мали змогу опанувати новітні формами викладання, застосовували інноваційні технології, які зручно використовувати в сучасних умовах цифровізації освітнього процесу. Заняття проходили як в індивідуальному, так і груповому форматі, що надало змогу спілкуватися з великою кількістю учасників, робило стажування живими, активними, позитивними та надало можливість вчитись один у одного.

Варто відмітити чудову організацію процесу навчання, сучасний формат проведення занять та інноваційну форму подачі матеріалу. Також нами було отримано практику роботи із сучасними трендами в освіті. По завершенню стажування кожен учасник написав власний проєкт і готовий подати заявку для його реалізації.

Учасники висловлюють подяку пану Миколі Журбі – професору Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна), який надихав, вчив, знайомив, надавав знання; Валєри Окуліч-Казаріну - керівнику програми стажування, доктору габілітованому, MBA, професору Вроцлавського університету природничих наук (Польща), який сприяв розумінню специфіки європейського досвіду; Олександрі Запольській - Центр розвитку кар’єри ГО «Соборність» (Україна), яка підтримувала, супроводжувала процес навчання.