НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ: «КОНКУРСИ КЛАСТЕРУ «CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY» ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ: «КОНКУРСИ КЛАСТЕРУ «CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY» ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»

16 серпня 2022 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у вебінарі: «Конкурси кластеру «Climate, Energy and Mobility» програми «Горизонт Європа».

Організатори події: UA NCP Horizon Europe Network та Agency of European innovations/Агенція європейських інновацій.

Вебінар проводиться в рамках проєкту «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС», який фінансуєтсья Європейським Союзом та Міжнародним Фондом «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Виконавцями Проєкту є ГО «Агенція Європейських Інновацій» разом із партнерами.

Проєкт «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС» має на меті  залучити ширше коло українських організацій до участі у конкурсах дослідницьких та інноваційних програм ЄС через комплекс заходів з інформаційної та консультативної підтримки,  а також просування партнерських профілів українських організацій у міжнародних інноваційних мережах та базах. Заплановано разом з активними організаціями ідентифікувати основні бар’єри та труднощі українських організацій щодо підготовки та виконання дослідницьких та інноваційних проєктів у рамках програм ЄС та надати рекомендації ключовим стейкголдерам України та ЄС. 

Спікерами вебінару виступили:

  • Артур Воронич, директор Центру міжнародного співробітництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямом Енергетика;
  • Іван Кульчицький, президент ГО Агенція Європейських Інновацій, керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямом ІКТ.

На вебінарі було презентовано актуальні конкурси 2022 року кластеру 5 «Climate, Energy and Mobility» програми «Горизонт Європа», обговорено можливості участі українських організацій за відкритими конкурсами (тематика конкурсів та процедури формування спільних міжнародних консорціумів).

Під час вебінару його учасниками було розглянуто такі актуальні та важливі теми як:

  • Адаптація до зміни клімату.
  • Відкриті конкурси у кластері 5 Climate, Energy and Mobility:

              D2 – Батареї.
              D3 - Відновлювальна енергетика.
              D4 - Будівлі, Індустрія.
              D6 - Мультимодальні перевезення, логістика, інфраструктура.

  • Конкурси партнерства Clean Hydrogen.
  • Історії успіху для муніципалітетів.
  • Синергія тематики кластеру 5 «Climate, Energy and Mobility» з іншими програмами ЄС.
  • Основні складові елементи досягнення успіху у грантових конкурсах європейських програм.
  • Як готуватись до нових конкурсів у програмі «Горизонт Європа».

Участь у конкурсних програмах міжнародних проєктів, пов’язаних із повномасштабним упровадженням компонентів відновлювальної енергетики та енергозбережувальних технологій, є практичною гарантією скорочення витрат на експлуатацію та обслуговування будь-яких об’єктів, зокрема закладів освіти. Сьогодні окреслені питання набувають особливого значення, адже відповідна проєктна діяльність дозволяє частково зменшити негативні наслідки від суттєвого зменшення обсягів бюджетного фінансування закладів освіти через кризові явища, спричинені війною росії в Україні.

Висловлюємо вдячність організаторам вебінару за розкриття важливих і актуальних тем.