НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ДЗВО УМО ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ ТРЕНЕРІВ-ФАСИЛІТАТОРІВ ПРОГРАМИ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ В УКРАЇНІ ТА МОН УКРАЇНИ «КЛЮЧОВІ УМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ»

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ДЗВО УМО ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ ТРЕНЕРІВ-ФАСИЛІТАТОРІВ ПРОГРАМИ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ В УКРАЇНІ ТА МОН УКРАЇНИ «КЛЮЧОВІ УМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ»

У період з серпня по грудень 2019 року науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університету менеджмент освіти» Ярослава Швень (заступниця директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доцентка, кандидатка психологічних наук) і Марина Фарухшина (доцентка кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидатка педагогічних наук) взяли участь у програмі підготовки тренерів-фасилітаторів програми Британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Ключові уміння 21-го століття».

Перший етап навчання (серпень 2019 року – 30 годин) передбачав участь майбутніх тренерів у очному курсі за такими модулями: «Ключові уміння 21-го століття. Знайомство», «Критичне мислення та вміння розв’язувати проблеми», «Спілкування та співпраця».

На другому етапі відбувалось дослідження власної діяльності (вересень – жовтень 2019 року), а саме апробація окремих частин курсу «Ключові уміння 21-го століття» у закладі післядипломної освіти та  написання індивідуального рефлексивного звіту за результатами апробації.

Заключний етапконсолідації та валідації (очний семінар-практикум – жовтень 2019 року) передбачав спільну рефлексію на діяльність під час попереднього етапу: досягнення, виклики, потреби та проведення мікротрененгів та оцінювання роботи кандидатів у тренери за контрольними дескрипторами компетенцій.

З 17 по 19 грудня 2019 року відбулась підсумкова конференція з обміну досвідом методистів, науково-педагогічних працівників і керівників закладів післядипломної освіти з питань інтеграції в освітній простір курсів підвищення кваліфікації програми «Ключові уміння 21-го століття», а також обговорення викликів і успіхів в освітній практиці щодо застосування навчальних матеріалів на курсах підвищення кваліфікації.

Результатом навчання було отримання учасниками сертифікату тренера-фасилітатора програми Британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Ключові уміння 21-го століття», яка сприятиме забезпеченню якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа.

Після отримання сертифікатів – провідним завданням є планування на 2020 рік: упровадження курсу "Ключові уміння 21 століття" як повним пакетом – для спецкурсів, так і окремими складовими – для семінарських занять, у тому числі й на дистанційному етапі навчання.