НАВЧАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ (ТРЕНЕРІВ) З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

НАВЧАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКСПЕРТІВ (ТРЕНЕРІВ) З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

20 – 24 січня 2020 року Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Державною службою якості освіти України проведено I етап курсів підвищення кваліфікації перших 100 регіональних експертів (тренерів) з питань проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. Супровід навчального процесу забезпечувала кафедра менеджменту освіти та права (завідувачка кафедри – професор З. В. Рябова) та куратори-тьютори – професори кафедри В. В. Супрун, Н. В. Любченко, доценти кафедри Н. А. Зінчук, В. Г. Пугач.

Відкриття навчання відбулося шляхом проведення інтерактивної лекції президентом НАПН України академіком В. Г. Кременем та ректором ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор М. О. Кириченком. Далі зі словами привітання до учасників звернулася А. В. Бондар, заступник голови Державної служби якості освіти України, яка розкрила сутність державної політики щодо забезпечення якості освіти в Україні та відповіла на низку запитань слухачів.

Ґрунтовну тематичну дискусію «Управлінські процеси ЗЗСО: від якості управління – до якості освіти» провела перший проректор – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Н. І. Клокар.

 Інтерактивні заняття щодо методичного супроводу підготовки експертів у здійсненні інституційного аудиту проведено директором ЦІПО, доктором педагогічних наук, професором Т. М. Сорочан, з оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО – директором департаменту інституційного аудиту ДСЯО Ю. В. Вергуном.

У ході навчання розглядалися такі питання: державний нагляд (контроль) як складова системи забезпечення якості освіти; інституційний аудит закладів загальної середньої освіти; побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти; освітнє середовище закладу освіти; організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти; оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників; методичний супровід підготовки експертів для участі у проведенні інституційного аудиту; професійна компетентність освітнього експерта; hard skills та soft skills освітнього експерта; психологічні особливості поведінки члена експертної групи під час проведення інституційного аудиту та ін.

Серед ключових тренерів ДСЯО, які забезпечували освітній процес під час курсів, були Н. Г. Жуган і О. В. Святенко; М. В. Бобровський і О. В. Заплотинська – автори «Абетки для директора» – Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти; практичні заняття проводили професори: О. І. Бондарчук, Г. В. Єльникова, Т. О. Лукіна, З. В. Рябова, Л. Ф. Панченко, доценти: Н. В. Любченко, Т. А. Махиня, М. І. Скрипник.

І етап курсів підвищення кваліфікації пройшов продуктивно, в атмосфері творчого пошуку і конструктивного діалогу. Регіональні експерти висловили вдячність керівництву і науково-педагогічним працівникам Університету за високий організаційний рівень та створення сприятливих умов для творчого професійного спілкування, а також свої побажання щодо розкриття окремих важливих питань проведення інституційного аудиту і побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО, які мають бути поглиблені на ІІІ (заключному) етапі навчання.

Попереду на слухачів чекає II ‑ дистанційний та III ‑ очний етапи навчання.