Нові аспекти акредитації PhD програм

Нові аспекти акредитації PhD програм

3 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на чолі з ректоратом стали учасниками on-line зустрічі «Акредитація PhD програм».

Організатори: Сумський національний аграрний університет, Рада молодих вчених при МОН України, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, ГО «Інноваційний університет» тощо.

Модератор – професор Тарас Фініков. Спікер ‑ Михайло Винницький, керівник секретаріату НАЗЯВО представив слухачам презентацію «Особливості оновленої процедури присудження наукового ступеня доктора філософії».

Доповідь змістовно розкрила питання щодо процедури нової системи захисту, загальних принципів якісної підготовки аспіранта, особливостей нової системи захисту ступеня доктора філософії, процедури утворення разової спецради та системи подання інформації про захист ступеня доктора філософії, критеріїв акредитації PhD програм, процедури утворення разової спецради та системи подання інформації про захист ступеня доктора наук, порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, складових освітньо-наукової програми аспірантури, публікацій та вимог до них.

Зустріч науковців ефективно сприятиме забезпеченню внутрішньої системи якості освіти вищого навчального закладу.