ОБГОВОРЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

ОБГОВОРЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

12.05.2021 р. кафедрою професійної і вищої освіти (завідувач кафедри д.п.н., професор Лариса Сергеєва) та творчою групою ЕПМ на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (директор Світлана Микитюк) проведено вебінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної освіти Університету (категорія – заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О, тьютор-куратор к.і.н., доц. каф. Інна Отамась) з теми: «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О».

Вебінар проведено у межах ІІ етапу програми педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2019 р. № 693 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління розвитком закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики».

У роботі вебінару взяла участь Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків університету, д.пед.н., професор. Учасників заходу привітали: Світлана Микитюк, директор НМЦ ПТО у Чернівецькій області; Лейла Султанова, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, д.п.н., ст.н.сп.; Лариса Оліфіра, заступник директора ЦІПО ДЗВО «Університет  менеджменту освіти» НАПН України, к.п.н., доц.; Віктор Паржницький, начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», к.п.н.; Катерина Мірошніченко, Президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», науковий консультант Експериментального педагогічного майданчика.

Вебінар відбувався в форматі логістичної онлайн студії, де учасники обговорили питання: єдність логістичних потокових процесів як передумова створення відкритого освітнього середовища; створення умов для розвитку  педагога ЗП(ПТ)О через забезпечення єдності логістичних потоків; оновлення змісту освіти у контексті забезпечення інформаційного потоку; запровадження мотиваційних механізмів розвитку професійних і творчих здібностейпедагогічних працівників. У заході взяли участь представники ЗП(ПТ)О 14 областей України (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької та м. Києва).

Серед учасників круглого столу: 4 – доктори наук, 8 – кандидати наук; 3 – професори, 1 – аспірант кафедри, 36 – педагогічні працівники; 4 – керівники НМЦ ПТО. Всього було 61 підключення.

За підсумками обговорення учасники вебінару прийняли рекомендації.