ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС ПРОТИДІЇ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТИСКУ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС ПРОТИДІЇ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТИСКУ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

18 лютого 2022 року до Дня єднання України відбувся інформаційно-просвітницький захід «Особистісний ресурс протидії морально-психологічному тиску в умовах гібридних загроз».

Організатором заходу є кафедра психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а спікерами – Олена Бондарчук, завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор; Алла Москальова, професор кафедри, кандидат психологічних наук, доцент та Наталія Пінчук, доцент кафедри, кандидат психологічних наук. У заході взяли участь близько 100 слухачів, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти Університету менеджменту освіти.

З вступним словом виступила Тамара Сорочан – директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», яка підкреслила вагомість підтримки один одного та єднання громадян у непрості часи для нашої держави, акцентувала увагу на важливості в цьому контексті серії інформаційно-просвітницьких заходів, започаткованих науково-педагогічними працівниками Університету з 16 по 18 лютого цього року.

У межах інформаційно-просвітницького заходу «Особистісний ресурс протидії морально-психологічному тиску в умовах гібридних загроз» обговорено питання гібридних загроз та протидії їм за допомогою актуалізації особистісного ресурсу фахівців у когнітивній, афективній і конативній сферах, що дозволяє розпізнавати маніпулятивні впливи та протидіяти ним на основі критичного мислення, позитивного ставлення до себе та до інших, особистісної саморегуляції й самопідтриики, а також відповідних конструктивних дій (Олена Бондарчук).

Запропоновано психологічно обґрунтовані прийоми й техніки, які сприяють особистісній саморегуляції й самопідтримці (Алла Москальова), забезпечують орієнтацію особистості на конструктивні дії, її пасіонарність (Наталія Пінчук).

Захід викликав інтерес і позитивну оцінку учасників, які відзначили його своєчасність й надзвичайну корисність для опанування психологічно обґрунтованих засобів протидії морально-психологічному тиску в умовах гібридних загроз.

Повну трансляцію заходу розміщено на YouTube каналі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA