ОСВІТА, БАЗОВАНА НА ЦІННОСТЯХ

ОСВІТА, БАЗОВАНА НА ЦІННОСТЯХ

5 травня 2021 року відбувся II Всеукраїнський з'їзд педагогів духовно-морального спрямування «Освіта, базована на цінностях». ДЗВО «Уніерситет менеджменту освіти» НАПН України - співорганізатор форуму-з'їзду.

Мета форуму - інтеграція духовних і моральних цінностей в освіту; формування ідеалу виховання особистості та його практичного впровадження; сприяння формуванню цілісного світогляду особистості.

З доповіддю на пленарному засідання виступила проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв‘язків, доктор педагогічних наук, професор Муранова Наталія Петрівна, яка відзначила, що «професійну підготовку майбутніх викладачів до якісного викладання християнської педагогіки вбачається здійснювати через поглиблення знань із християнської теології, християнської етики і моралі; методики викладання навчальних дисциплін духовно-морального спрямування; розвиток відповідних здібностей та навичок; проходження навчально-педагогічної практики в наукових, освітніх, медичних, соціальних, культурних, релігійних, консультаційних організаціях та установах; у підрозділах органів державної влади відповідно до основної спеціальності». Доповідач розповіла також і про особливості підготовки фахівців в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за магістерською програмою «Християнська педагогіка у вищій школі», яка здійснюється на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту і психології.

Після пленарного засідання учасники форуму мали можливість продовжити роботу в анонсованих секціях. Модерацію секції «Програмне та навчально-методичне забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування» здійснювали: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, завідувач та професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти; Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

У фаховому спілкуванні взяли участь 56 осіб, які представили свої ґрунтовні дослідження в сфері організації викладання дисциплін духовно-морального змісту, у тому числі й навчально-методичні комплекси.

Слід відзначити участь спеціального спікера - пана Діно Русоса з Афін, Греція, який привітав всіх причетних до роботи на секції. 

На форумі освітяни з усіх куточків України практики й науковці презентували цілий ряд напрямів, за якими в закладах овіти можуть викладатися предмети з християнської етики, як наприклад, це - сімейне виховання, відповідальне батьківство, громадянська соціалізація, національно-культурна ідентифікація, мистецтвознавство тощо.

Всі учасники були запрошені взяти участь у роботі спеціальної виставки програмного забезпечення під час проведення ІІ Міжнародної конференції «Школа синергії освіти і науки», що відбудеться восени в Навчально-науковому інституті менеджменту і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Тож надзвичайно актуальним був форум «Освіта, базована на цінностях», який покликаний стати платформою для спілкування, обміну досвідом та об’єднання всіх освітян, представників батьківської спільноти, релігійних і громадських організацій, органів влади й органів місцевого самоврядування.