ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТУ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА БІНПО НА  КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТУ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА БІНПО НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

10 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася презентація Відділу сучасних технологій виробництва перед слухачами курсів підвищення кваліфікації у групах викладачів і майстрів виробничого навчання (завідувач відділу Горлова Г.Г.).

Пріоритетними напрямами роботи відділу в умовах реформування професійної освіти є розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), сприяння розвитку у педагогічних працівників закладів професійної (ПТ) освіти сучасних поглядівна формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями.

Результати опитування замовників освітніх послуг свідчать, що на сучасному етапі існує потреба в консультаціях з питань педагогічних технологій, модернізації форм і методів на уроках професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки. Слухачі мають потребу в ознайомленні з досвідом упровадження дуальної системи освіти, роботи  навчально-практичних центрів, досвідом підготовки кваліфікованих робітників  в європейських країнах.

Отже, назріла необхідність максимально адаптувати систему професійної освіти до потреб педагогів, керівників освітніх закладів, зробити її ефективною та результативною.

Із цією метою працівники відділу здійснюють:

  • пошук новітньої інформації з періодичних технічних видань та інтернет-сайтів з метою добору матеріалу про впровадження  інноваційних педагогічних та новітніх виробничих технологій в практику роботи закладів професійної освіти;
  • систематизацію та розширення банку інформації щодо сучасних технологій виробництва за професійними напрямами на паперових та електронних носіях.

Під час презентації відділу викладачі та майстри виробничого навчання ознайомились із матеріалами кращих освітніх практик педагогів професійної школи, які включають  уроки  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки; матеріалами з досвіду  роботи старших майстрів, майстрів виробничого навчання, викладачів та їх науково-методичне забезпечення, інструкційно-технологічні картками, презентаціями .

Усього банк матеріалів  відділу  в електронному варіанті нараховує 1590 досвідів  за 114 професіями; 57 збірників з професій, які вміщують 450 кращих освітніх практик педагогів закладів П(ПТ)О; мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій виробництва для впровадження в освітній процес закладів П ( ПТ) О для 43 ведучих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах П(ПТ)О, які включають навчальні відеофільми,відеоролики та відеофільми; матеріали 14-ти спеціалізованих виставок, які відбулися  у 2019 році, анотовані каталоги, презентації.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомилися також зі сторінкою відділу в соціальній мережі Facebook, де постійно розміщуються і оновлюються матеріали з актуальних проблем: використання дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників; міжнародний досвід у професійній підготовці майбутніх фахівців; віртуальне комплексно-методичне забезпечення з професій; матеріали спеціалізованих виставок сучасних технологій виробництва; інноваційні технології в освіті.

Під час зустрічі  викладачі та майстри виробничого навчання мали можливість попрацювати з матеріалами відділу. Основне призначення  подібних  презентацій  полягає в тому, щоб під час  спілкування, обміну думками, діагностико-аналітичній діяльності виявляти існуючі фахові проблеми і формувати  перспективні  завдання розвитку професійної освіти.

Наприкінці зустрічі із замовниками освітніх послуг завідувачка відділу Горлова Г.Г. висловила щире сподівання на зворотній зв'язок зі слухачами і впевненість, що саме їхні  кращі педагогічні практики  поповнять методичну скарбничку  БІНПО, тим самим сприятимуть поширенню кращих практик, допоможуть  колегам зробити  освітній  процес в закладах П(ПТ)О цікавим і результативним.