ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: РІВНИЙ ДОСТУП, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: РІВНИЙ ДОСТУП, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

25 листопада 2021 року, кафедрою професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (завідувач ‒ доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва) проведено міжрегіональний вебінар в рамках педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О» на базі ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського», м. Одеса (директор ‒ Тетяна Горбачова, науковий керівник доцент ‒ Інна Краснощок, наукові консультанти ‒ професор Лариса Сергеєва, доцент Вікторія Купрієвич).

У міжрегіональному вебінарі в рамках ЕПМ регіонального рівня взяли участь: Таїса Абозіна, заступник директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації; Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв'язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Тетяна Лазарєва, директор НМЦ ПТО в Одеській області; Світлана Микитюк, директор НМЦ ПТО у Чернівецькій області; Алла Шолудько, директор НМК ПТО у Кіровоградській області; Наталія Сологуб, заступник директора НМЦ ПТО у Харківській області; Інна Отамась, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО УМО, кандидат історичних наук та інші.

Творча група креативно провела дискусію, що відбулась за матеріалами І (констатувального) етапу педагогічного експерименту регіонального рівня і торкнулись питань: «Формування навичок успішності через співпрацю з соціальними партнерами», «Soft skills» як засіб формування комунікативної компетенції у здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Оприлюдено результати опитування щодо формування навичок soft skills у педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.