Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних  і керівних кадрів – пріоритет освітньої політики держави

Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів – пріоритет освітньої політики держави

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО УМО вже близько 70 років є лідером підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, керівних кадрів освіти на освітній ниві України.

Відповідно до плану-графіка 11 травня 2021р. розпочалися заняття для 7 груп, у яких навчаються понад 130 слухачів. Із них 4 групи організовано на базі таких закладів освіти: Національний авіаційний університет, Херсонська державна морська академія, Український державний центр позашкільної освіти. Крім того, приступили до навчання новопризначені заступники директорів із навчально-виробничої роботи та методисти ЗПТО. Також стартували тематичні курси підвищення кваліфікації «Нова українська школа: зміст і технології інтегрованого навчання мистецтва в ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу».

Сьогодні відбулася вступна лекція «Професійний розвиток працівників галузі освіти в умовах реформ» (директор ЦІПО, професор Т.М. Сорочан, заступник директора, доцент Л.М. Оліфіра). Слухачі ознайомилися з пріоритетами і новітніми розробками науковців НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Увагу було акцентовано на можливості підвищення кваліфікації в ЦІПО та його цифровому двійнику в системі неформальної освіти – Українському відкритому університеті післядипломної освіти.

Особливу зацікавленість слухачі виявили до можливостей використання цифрових ресурсів університету – сайту, веб-бібліотеки ЦІПО, а також електронної бібліотеки НАПН України.

Графік освітнього процесу підвищення кваліфікації зазначених груп включає три етапи: 2 очних і один дистанційний. В умовах карантинних обмежень заняття на очних етапах проводяться онлайн, дистанційне навчання забезпечується на веб-платформі «Система управління навчанням дорослих (Learning Management System Adult Learning)» – LMS АdL (розробники: М. О. Кириченко, В. В. Олійник, Т. М. Сорочан, Л. А. Карташова, С. В. Ларін).  

Навчальний план включає 5 модулів. Слухачі також мають можливість вивчати спецкурси за вибором. Пріоритетом підвищення кваліфікації є підготовка педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти до роботи в умовах реформ, що передбачає розвиток компетентностей, затребуваних сучасною освітою: цифрових, комунікативних, аналітичних тощо.