ПРОВЕДЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ПРОВЕДЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

11 грудня 2019 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти».

Мета проведення – науковий онлайн диспут  щодо сучасних моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, роботи методичних служб ЗП(ПТ)О з питань організації інноваційної діяльності та рейтингового оцінювання рівнів професійної компетентності педагогів.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Коло проблемних питань Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:

  • Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Педагоги системи П(ПТ)О як агенти змін професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції.
  • Формування та розвиток науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в системі безперервної освіти.
  • Реалізація диференційованого підходу в системі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О.
  • Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як показник рівня науково-методичної компетентності педагога ЗП(ПТ)О.
  • Відкрите освітнє середовище в системі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О.
  • Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи.
  • Методика оцінювання рейтингу при визначенні рівня професійної компетентності педагогічних працівників.
  • Формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в умовах ЗП(ПТ)О.
  • Критерії оцінювання результативної діяльності педагога ЗП(ПТ)О.

 

На пленарному засіданні конференції в режимі on-line було представлено 15 доповідей, які зацікавили широку аудиторію педагогів-науковців закладів вищої освіти, методистів обласних навчально-методичних центрів ПТО та педагогів професійної школи.

У роботі пленарного засідання взяли участь понад 200 осіб із 17 областей України – Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Волинської, Рівненської,Черкаської, Закарпатської, Херсонської, Київської, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Запорізької та  м. Київ. Серед учасників – 5 докторів наук, професорів; 6 кандидатів наук, доцентів; директори та заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; директори та методисти обласних навчально-методичних центрів ПТО, педагогічні працівники ЗП(ПТ)О.

 Модераторами даного заходу були Сілаєва І.Є., завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатка технічних наук, доцентка та Єрмоленко А.Б., доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат політичних наук, доцент.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася Сидоренко В.В., директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, докторка педагогічних наук. Вікторія Вікторівна представила кафедру методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін як найпотужнішу кафедру БІНПО у визначенні та вирішенні сучасних викликів безперервної післядипломної освіти,  акцентувала увагу присутніх на необхідність створення інноваційних моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.

Серед доповідачів, Петренко Л.М., докторка педагогічних наук, професорка кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО УМО НАПНУ із виступом щодо концептуальних засад поняття «компетентність» педагога на етапі реформування сучасної професійної освіти; Сілаєва І.Є., завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатка технічних наук, доцентка, із презентацією результатів констатувального експерименту науково-дослідної роботи кафедри методики професійного навчання та соціально-гуманітарних дисциплін «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»; Соболєва С.В., кандидатка с-г наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО з доповіддю про результати формувального етапу науково-дослідної роботи та перспективні напрями діяльності кафедри з питань формування та розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О у курсовий та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; Ковальчук В.І., завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор, спільно з колективом кафедри та студентами долучилися до роботи заходу та поділилися інноваційними здобутками кафедри у створенні школи професійної майстерності сучасного педагога як осередку його професійного зростання; Опанасенко В.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка з доповіддю щодо готовність сучасного педагога професійно школи до інноваційної діяльності; Єрмоленко А.Б., кандидат політичних наук, доцент кафедри методики професійного навчання та соціально-гуманітарних дисциплін презентував ідеї щодо трансформації соціокультурного середовища як регулятора розвитку моделей післядипломної освіти; Жук М.В., завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  кандидат філософських наук, доцент   у своєму виступі розкрив сутність теорії  поколінь, визначаючи  її вплив на сучасну післядипломну освіту педагогів; Бондарчук В.М., директор НМЦ у Рівненській області презентувала результати участі педагогів професійної освіти Рівненщини у вітчизняних та міжнародних освітніх проектах як форми підвищення їх професійної компетентності; Бороденко Л.А., методист ДНЗ «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства» презентувала досвід діяльності методичної служби закладу освіти з питань розвитку методичної компетентності педагогічних працівників шляхом впровадження  інноваційних форм і методів: «методичний міст», «засідання круглого столу», «педагогічна майстерня»; Войченко Л.П., методист НМЦ ПТО у Закарпатській області  у своїй доповіді акцентувала увагу  на координаційну роботу методичних служб ЗП(ПТ)О з питань організації підвищення кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки, які готують фахівців для швейної галузі, а також на діяльність методистів щодо проведення   атестації та рейтингового оцінювання рівнів професійної компетентності педагогів; Гребенькова Г.В., методист ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» презентувала навчально-методичні посібники з проблеми організації професійної підготовки учнів з вадами; Старовойтова О.В., методист ДНЗ «Білицький професійний ліцей» (Донецька обл.) презентувала етапи роботи методичної служби закладу освіти  з вирішення науково-методичної проблеми «Формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в умовах ЗП(ПТ)О».

За результатами обговорення кола проблемних питань учасники Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти», яка відбулась 11.12.2019 р., актуалізували необхідність коригування спільної діяльності науковців системи післядипломної освіти, педагогічних працівників державних закладів вищої освіти, методичних служб  обласних навчально-методичних центрів  ПТО та педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  щодо  розробки та впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації відповідно до соціоекономічних та соціокультурних вимог суспільства.