Робота ДЗВО "Університет менеджменту освіти" в умовах карантина

Робота ДЗВО "Університет менеджменту освіти" в умовах карантина

Професіоналізм управлінців, викладачів і методистів, інноваційні технології та цифровізація освітнього процесу зумовили повну готовність колективу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО) дати відповідь на виклики надзвичайної ситуації.

У складний для освіти України період керівники Університету, структурних підрозділів застосовують сучасні технології управління ресурсами, освітнього маркетингу, антикризового менеджменту для подолання загроз і відкриття нових перспектив організаційного розвитку.

Науково-педагогічними працівниками Університету з урахуванням особливостей навчання дорослих розроблена і введена в користування веб-платформа «Система управління навчанням дорослих (Learning Management System Adult Learning)» – LMS АdL. (автор. колектив у складі М.О. Кириченко, В.В. Олійник, Т.М. Сорочан, Л.А. Карташова, С.В. Ларін). Вона розміщена на сайті «Український відкритий університет післядипломної освіти» http://uvu.org.ua/ з метою забезпечення дистанційного етапу підвищення кваліфікації слухачів, які навчаються за бюджетні кошти, а також Системи неформальної післядипломної освіти відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019 року).

Ми стабільно здійснюємо дистанційне навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка. Наразі на платформі LMS АdL зареєстровано понад 2000 слухачів КПК, які навчаються за бюджетні кошти, з них близько 300 осіб – уже в період карантину. Для забезпечення навчання цього контингенту створено 82 електронні кабінети викладачів, у електронній бібліотеці на платформі розміщено 253 матеріали. Також платформа дає можливість проводити онлайн заняття, які відбуваються  згідно з розкладом занять.

У системі неформальної освіти на сайті «Український відкритий університет післядипломної освіти» зареєстровано 169 осіб, із них зараховано 72 особи, 42 особи навчаються. Завершили навчання і отримали сертифікати 30 осіб. Для забезпечення освітнього процесу відкрито 5 електронних кабінетів викладачів, розміщено 18 спецкурсів.

З метою забезпечення якості освіти науково-педагогічні працівники підвищили власну відповідальність за виконання таких видів роботи, як організаційна, методична, наукова:

  • з використанням сучасних засобів відбувається постійна комунікація із слухачами курсів підвищення кваліфікації, надаються консультації щодо дистанційного навчання та виконання випускних робіт;
  • ведеться активна робота у соцмережах;
  • науково-педагогічними працівниками розробляється й оновлюється контент для розміщення на платформі;
  • у плановому порядку готуються і проводяться онлайн засідання Вченої ради УМО та інститутів, засідання кафедр;
  • науково-педагогічні працівники активно навчаються на різноманітних онлайн курсах, розширюючи власні компетентості.

Ми спрямовуємо свою діяльність не лише на виконання професійних обов’язків, а й на підтримку стійкості замовників і споживачів наших освітніх послуг.