СИСТЕМНА РОБОТА ЦІПО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

СИСТЕМНА РОБОТА ЦІПО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжує системну роботу на освітньому фронті з безперервного підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти України.

У квітні 2022 року в умовах воєнного стану до ЦІПО на курси підвищення кваліфікації зараховано 627 слухачів.З них:

  • керівні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти ‑ 206 осіб;
  • керівні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти – 45 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 121 особа;
  • керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти – 87 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти – 119 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники психологічних служб – 49 осіб.

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації відбувається за дистанційною формою на платформі LMSAdl з широким використанням інтерактивної освітньої взаємодії на основі мережевих та Інтернет-технологій. Слухачі курсів опановують нові знання та вдосконалюють професійні компетентності за освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації. Відповідно до індивідуальних запитів і потреб слухачі додатково опановують нові психолого-педагогічні, управлінські знання та вміння в процесі вебінарів запровадженої акції Українського відкритого університету післядипломної освіти «Переможні обрії освіти».

Зичимо слухачам і викладачам кафедр ЦІПО плідної та продуктивної співпраці упродовж усього періоду курсів підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Віримо в нашу УКРАЇНУ! Віримо в нашу ПЕРЕМОГУ!