СПІВПРАЦЯ З ДЕПАРТАМЕНТОМ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

СПІВПРАЦЯ З ДЕПАРТАМЕНТОМ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

17 лютого 2022 року ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко та начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковник внутрішньої служби Сергій Гречанюк підписали Меморандум про співпрацю між двома установами, який передбачає спільними зусиллями розвивати можливості навчання та ресоціалізації засуджених та розширення напрямів підвищення кваліфікації персоналу системи виконання покарань. Сторони намітили плани співпраці, а саме: проведення спільних заходів, створення умов для інтеграції молоді в освітній простір та розвитку її творчого мислення та здібностей; поширення перспективного педагогічного досвіду та інноваційних розробок науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» серед співробітників Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту, а також зі Службою Персоналу (на правах управління) Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Також, на зустрічі були присутні працівники Департаменту та проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова, директорка Навчально-наукового інститут менеджменту та психології Тетяна Рожнова, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчало-наукового інституту менеджменту та психології Тетяна Бурлаєнко.

У своїй промові до учасників зустрічі, Микола Кириченко наголосив: «Сьогоднішнє інформаційне суспільство відрізняється від суспільства індустріального, яке було раніше. Характерною особливістю інформаційного суспільства являється обов’язок людини та її право навчатися протягом усього життя. Ця необхідність пов’язана з тим, що інформація змінюється дуже часто і якщо людина перестане навчатися, то вона автоматично потрапляє на обочину життя і випадає з процесів суспільного розвитку. Сьогодні ми підтверджуємо нашу співпрацю юридично, робимо маленький крок до тієї широкої дороги, яка нас чекає у майбутньому. Науково-педагогічні працівники Університету готові до співпраці, партнерства на шляху до впровадження Європейських норм життя прав громадянина і людини та впровадження європейських демократичних цінностей».

До присутніх, також, звернувся Сергій Гречанюк, який зазначив: «Освіта є поступом розвитку. А тому ми дбаємо про розширення можливостей отримання нових знань та навичок нашим персоналом, а також розширюємо коло провайдерів навчання засуджених як важливого елементу їх ресоціалізації. Ми дякуємо керівництву університету за ініціативу та відкриті до співпраці з усіма закладами вищої освіти, які можуть запропонувати якісні освітні послуги для системи виконання покарань».

Сьогодні актуальною є потреба організації соціального виховання, оскільки воно є запорукою створення умов для економічного зростання, розвитку свідомості громадян, турботи про підростаюче покоління. Міжнародні стандарти в галузі освіти засуджених до позбавлення волі свідчать про її фундаментальність, визнають, що здобуття освіти належить до невід’ємних прав громадян та суспільства, є важливим засобом, що сприяє поверненню засудженого в суспільство.

Висловлюємо особливу подяку за сприяння та організацію зустрічі сторін полковнику внутрішньої служби Тетяні Чернявській, в. о. начальника відділу професійної підготовки персоналу Служби персоналу та капітану внутрішньої служби Дмитру Ковалю, заступнику начальника відділу діяльності виховних колоній та навчання засуджених Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту.