У БІНПО проведено V Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»

У БІНПО проведено V Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»

Згідно з планом роботи кафедри педагогіки, психології і менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України освіти 27 листопада 2019 р. проведено п’яту ювілейну Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Захід відбувся на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (м. Київ).

Мета проведення міжнародної науково-практичної конференції: обговорення проблем упровадження інноваційних технологій навчання в системі освіти дорослих, гуманізації неперервної професійної освіти, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників.

Перебіг конференції було спрямовано на вирішення актуальних питань щодо євроінтеграції інноваційних технологій навчання в системі неперервної освіти та обміну досвідом сучасними психолого-педагогічними освітніми практиками навчання, самовиховання та саморозвитку особистості.

До оргкомітету надійшло 124 доповіді від вітчизняних та зарубіжних закладів освіти та організацій. У роботі конференції взяли участь понад 500 науково-педагогічних та педагогічних працівників з 10 країн: Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, Польщі, США, Фінляндії, України.

Роботу конференції було організовано у форматі пленарного он-лайн засідання і дев’яти секцій:

  1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Організація процесу навчання та виховання на гуманістичних засадах.
  4. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.
  5. Моделювання інноваційної діяльності педагога.
  6. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції.
  7. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  8. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.
  9.  Освіта для сталого розвитку.

Модератор міжнародної конференції – Хлобистов Є.В., доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, професор кафедри педагогіки, психології і менеджменту БІНПО.

Роботу інтернет-конференції було урочисто відкрито за участі першого проректора – проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» - Клокар Наталії Іванівни, докторки педагогічних наук, професорки, у промові якої було актуалізовано проблеми трансформації сучасної професійної освіти в умовах цифровізації освітнього процесу.

Із привітальним словом виступила директорка БІНПО – Сидоренко Вікторія Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка.

Серед виступів в он-лайн режимі – закордонні учасники конференції і представники вітчизняних закладів освіти. Зокрема, серед виступів закордонних учасників: Мирзалієва Ельміра Бексултанова, доктор філософії PhD, із доповіддю «3D притинг технология в образовании» (Казахстан), Vilma Eliza Fuentes, Doctor in political science, із доповіддю «Проблеми і можливості он-лайн навчання» (США), Садченко Олена, докторка економічних наук, професорка, із доповіддю «Соціально-економічний ефект інклюзивної освіти в Україні» (Польща), Таборідзе Олександр, директор Тбіліського центру з підготовки і перепідготовки водіїв автотранспорту, із доповіддю «Система освіти дорослих у Грузії» (Грузія), Красовська Наталія, вихователька реабілітаційного дитячого центру, із доповіддю «Соціальна адаптація дітей з особливими потребами в навчанні» (Латвія).

Серед представників вітчизняних закладів освіти: Бородіна Н.А., докторка технічних наук, професорка БІНПО, із доповіддю «Інформаційно-пошукові системи в управлінні закладами освіти», Супрун В.В., кандидат економічних наук, доцент ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Іщенко Т.Д., директорка Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Карбовська Ю.С., заступниця директора АРТ Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі, Поліщук А.Ю., викладачка спецдисципін Фастівського центру професійно-технічної освіти, Бажан С.П., кандидат педагогічних наук, директор Індустріального коледжу м. Кам’янське Дніпропетровської області та інші.

Практичний досвід конференції в авторській редакції буде реалізовано шляхом узагальнення і рефлексії у форматі електронного збірника матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Авторами напрацювань наразі є 17 докторів наук, 22 кандидатів наук, педагогічні працівники закладів освіти І-ІV рівнів акредитації та методичних центрів ПТО Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Волинської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей України.

За результатами обговорення доповідей було прийнято резолюцію:

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

2. Підтримати діяльність науково-педагогічних колективів закладів вищої освіти, навчально-методичних центрів ПТО, навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, комунальних навчальних закладів щодо розвитку фундаментальної та прикладної науки. Вважати позитивними встановлені зв'язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених навчальних закладів та проведення спільних досліджень.

3. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за наступними напрямами: теорія і практика розвитку психолого-педагогічної компетентності в системі безперервної освіти; вивчення питань розвитку готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та управління процесом професійного розвитку педагогічних працівників; розвиток сучасних підходів щодо гуманізації освітнього процесу в сучасному євроінтеграційному просторі, особливості управління процесом розвитку закладу освіти в сучасних умовах; методологічні засади підвищення кваліфікації педагогів професійної школи; впровадження сучасних інформаційних технології в навчанні дорослих; вдосконалення сучасних форм і методів оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Розширювати міжнародні зв'язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у збірниках науково-практичних конференцій та семінарів.

5. Рекомендувати впроваджувати в освітній процес наукові розробки, представлені на конференції. Відобразити інформацію про найбільш важливі наукові результати на сайтах ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

7. Визнати доцільним проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції в жовтні-листопаді 2020 р.