У БІНПО ВІДБУВСЯ ВИПУСК ПЕРШИХ ГРУП СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У БІНПО ВІДБУВСЯ ВИПУСК ПЕРШИХ ГРУП СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

21 лютого 2020 року  у БІНПО відбувся  урочистий випуск перших груп слухачів очної форми навчання.

Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичній підготовки Київської області привітала директорка БІНПО, докторка педагогічних наук  Вікторія Сидоренко,  яка зробила акцент на прогресивних змінах, що відбуваються у професійній освіти та  підкреслила оновлені форми і  методи організації освітнього процесу у БІНПО на засадах  людиноцентризму, рівноправності, довіри, ділового партнерства. Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації побудовано за засадах відкритості (самостійна роль слухачів у процесі навчання, варіативність і можливість вибору параметрів процесу навчання), безперервності (систематизований і цілеспрямований процес розвитку ключових компетентностей) і трансформації у сферу освітніх послуг інноваційних технологій, створення умов для якісної безперервної освіти.

 На заняттях, що відбувались на базі БІНПО, було розглянуто психологічні засади професійної діяльності (доцентка кафедри ПП та М, к.б.н. Верченко Н.В), застосування педагогічних технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О ( ст. викладачка Коваль Л.Є.). Жваво обговорювались шляхи гуманізації виховного процесу в закладах освіти та актуальні питання розвитку здоров’язбережувальної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки( в.о.зав.кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло В.Є.). Розглянуто ряд питань з дидактики професійної освіти та освітніх інновацій у професійній діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти (доцент кафедри МПО та СГД, к.п.н. Семілетко В.І.), трудових відносин та охорони праці у професійній освіті (ст. викладачка кафедри ТНОП та Д Удовик С.І.).

Було апробовано авторський спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» ( в.о. заступника директора з навчальної роботи Денисова А.В.). Даний спецкурс ознайомлює слухачів із  науковими підходами до моніторингових досліджень в системах оцінки якості освіти (у т.ч. підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти) та освітніх послуг, умовами застосування різних видів моніторингу та вимогами до процедур його здійснення, складниками структурної моделі якості. Вивчення спецкурсу сприяє розвитку компетентностей у проведенні моніторингових досліджень власної педагогічної та управлінської діяльності.

Слухачі мали можливість взяти участь у різноманітних заходах: Всеукраїнському освітньому коворкінгу «Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти»; науково-практичній конференції «Гуманізація виховного процесу у закладах професійної (професійно-технічної)освіти» (модератор – в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту  Харагірло В.Є.), під час якої відбувся активний діалог, пролунали змістовні доповіді педагогів-практиків, бажання запровадити нові технології виховання, відповідати сучасним освітнім викликам при проєктуванні виховного процесу.

Було проведено інтегроване заняття (доцентка кафедри МПО та СГД, к.сг.н. Світлана Соболєва та стейкхолдери із Білоцерківського професійного ліцею: директор Сергій Шпак та викладач-методист Любов Ірочко). Організаторами заняття було запропоновано слухачам  до обговорення питання щодо проблем та перспектив розвитку професійних (професійно-технічних) закладів освіти та освітнього процесу безпосередньо.

Ключові стейкхолдери розповіли  про перспективи підготовки кваліфікованих робітників у Білоцерківському професійному ліцеї, на базі якого вже відкрито й ефективно працює навчально-практичний центр із професій: «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»; «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» і «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» поділилися зі слухачами власним досвідом стосовно організації та проведення освітнього процесу в професійному закладі. Були обговорені  питання щодо методики розробки Державних стандартів та освітніх програм на модульно-компетентісній основі; методики розроблення планів занять. Поєднання теорії та практики при проведенні інтегрованих  занять дає можливість сучасному педагогу професійної школи ефективно підвищувати методичну компетентність та забезпечувати якість та ефективність освітнього процесу.

Директорка БІНПО Сидоренко В.В. вручила слухачам Подяки за активну участь у роботі науково-практичної конференції, сертифікати за участь у Всеукраїнському освітньому коворкінгу «Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» та свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації.

Від слухачів виступила  Грабовська Л.І., викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва і сервісу», яка відзначила високий науково-методичний рівень організації освітнього процесу у БІНПО, а саме: обмін кращими практиками,  апробацію нових форм, методів і прийомів роботи, співпрацю із ключовими стейкхолдерами, інноваційність та високу якість освітнього процесу. Педагогічні працівники ЗП(ПТ)О Київської області  усвідомлюють, що курси підвищення кваліфікації сприяють професійному розвитку та саморозвитку педагога,  розвивають здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу, людиноцентризм, інноваційна спрямованість модулів, безпосередній зв'язок із практикою та ринком праці – саме таким запам’ятається замовникам освітніх послуг курси підвищення кваліфікації у БІНПО.