У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРА ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»

У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРА ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»

21 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт магістра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціалізації «Психологія».

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

Мілютіна Катерина Леонідівна – голова комісії, професорка кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка психологічних наук, професорка;

Торба Наталія Григорівна – заступниця голови комісії, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидатка психологічних наук, доцентка;

Сидоренко Вікторія Вікторівна – членкиня комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО», докторка педагогічних наук, професорка;

Максимов Микола Володимирович – член комісії, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, доцент;

Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, методистка навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО».

На даному завершальному етапі освітнього процесу, під час презентації результатів власних досліджень, наші студенти продемонстрували сформовані науково-дослідницькі компетентності. Об’єктом дослідження студентів стали актуальні психологічні проблеми: батьківсько-дитячі взаємини в сучасних сім’ях, розвиток дошкільників у процесі групової діяльності, вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат, розвиток саморегуляції у дітей шкільного віку, формування самооцінки дітей підліткового віку, «синдром професійного вигорання» педагогічних працівників, соціальна компетентність майбутніх педагогів, розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку, девіантна поведінка, вплив агресивності на міжособистісні стосунки тощо.

Голова комісії, Катерина ЛеонідівнаМілютіна, порадила випускникам не зупинятися на досягнутому і в подальшому продовжити глибинне дослідження таких важливих і актуальних тем у межах наукової діяльності.

Дякуємо магістрам та науковим керівникам (професор Микола Максимов, доцентка Алла Лукіянчук, доцентка Наталія Торба) за належну якість робіт та цікавий захист.

Щиро бажаємо нашим магістрам успішної реалізації набутих знань та сформованих під час навчання професійних навичок у житті.

Успіху і наснаги Вам, шановні наші колеги! У добрий шлях!