УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЄДНАЄ УКРАЇНУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЄДНАЄ УКРАЇНУ

16 лютого 2022 року Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО УМО НАПН України був серед учасників загальнодержавних заходів, присвячених Дню єднання.

Демонструючи єдність, злагодженість, суспільну свідомість і прагнення миру, на курсах підвищення кваліфікації відбулася відкрита лекція Ольги Просіної, кандидатки педагогічних наук, доцентки, завідувачки кафедри філософії і освіти дорослих, в рамках спецкурсу «Виховання особистості громадянина-патріота в умовах НУШ».

У заході взяли участь ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко, доктор філософії; професор, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, докторка педагогічних наук, професорка Наталія Муранова; директорат Центрального інституту післядипломної освіти, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, понад 130 слухачів курсів підвищення кваліфікації, які представляють освітянську спільноту закладів освіти з усіх регіонів України, зокрема таких категорій:

  • викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів;
  • директори, заступники директорів, завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів);
  • слухачі тематичних курсів «Електронна дидактика фахової передвищої освіти» (на базі ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ»);
  • слухачі тематичних курсів «Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО» (на базі Кременчуцького національного університету на імені Михайла Остроградського);
  • слухачі тематичних курсів «Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти» (на базі Черкаського державного технологічного університету);
  • слухачі тематичних курсів Психологічне забезпечення позашкільної освіти».

Модератор заходу директорка Центрального інституту післядипломної освіти, докторка педагогічних наук, професорка Тамара Сорочан ознайомила учасників із темою заходу та його ключовими питаннями, метою у контексті Дня єдності.

З вступним словом виступив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Микола Кириченко. Вітаючи всіх учасників заходу з Днем єднання, Микола Кириченко відзначив єдність всього складу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з освітянами й українською спільнотою у прагненні цілісності, монолітності України, реалізації обраного курсу до євроінтеграції, боротьби за мир.

Ольга Просіна у відкритій лекції розкрила теоретичні та організаційно-методичні основи виховання особистості громадянина-патріота в закладах освіти, схарактеризувала сучасні форми та методи виховання, акцентувала увагу на тому, що для успішного виховання патріотизму, перш за все, педагогічним працівникам необхідно налаштувати власні життєві орієнтації на «високосмисловий аспект», відриватися від нижчих життєвих потреб і прагнути до високого смислового аспекту буття. Наголосила на важливості сформованості у педагога свідомого патріотизму, який взаємопов’язаний з відповідальністю. Процес національного відродження України потребує від громадян не лише віри і любові до свого народу, а й усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством, народом, нацією. Педагог, який є малосвідомим, або не думає про свою відповідальність, або ж боїться її. Для нього власні дії визначаються суто особистими потребами й інтересами, а за долю країни, він вважає, що відповідальним є хтось, але не він безпосередньо. Тоді як відповідальність передбачає, з одного боку, усвідомлення необхідного, а з іншого – можливість вибору шляхів його реалізації.

Проблема лекції викликала інтерес та жваве обговорення в чаті.

Розпочатий діалог буде продовжений 17 лютого 2022 року на інформаційно-просвітницькому заході «Інформаційно-пропагандистські впливи: розпізнати та запобігти», організаторами якого є кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (завідувач кафедри Зоя Рябова, докторка педагогічних наук, професорка, модератор Вікторія Пугач, кандидатка політичних наук, доцентка) спільно з викладачами і студентами Навчально-наукового інституту менеджменту і психології ДЗВО УМО НАПН України та відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З Україною в серці натхненні, віримо та реалізуємо місію освіти! В єдності наша сила! #UAразом