УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ВІД SMART ДО PMP: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА КАР’ЄРИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ВІД SMART ДО PMP: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА КАР’ЄРИ

28 травня 2021 року на платформі XIІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» за програмою семінарів, презентацій та круглих столів Національної академії педагогічних наук України відбувся черговий Майстер-клас з тематичної лінійки заходів «Майстерні проектного менеджменту» під назвою «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри»,організований кафедрою публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Модераторами заходу виступили – Галина Бережна, кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту та Святослав Корсакевич, магістр психології, методист вищої категорії кафедри.

Привітала учасників майстер-класу проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова, яка запросила усіх бажаючих отримати престижну професію в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», окресливши переваги та унікальність нашого закладу вищої освіти.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова у вітальному слові зазначила про креативність професорсько-викладацького складу та контингенту здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, запросивши майбутніх вступників до когорти лідерів освіти.

Співдоповідачами за напрямом проєктні технології як інструмент побудови кар’єри й життя були доцент Євген Карташов, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту; професор Олена Алейнікова, доктор наук з державного управління, професор кафедри; доцент Оксана Ковтун, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту, доцент Галина Бережна, кандидат економічних наук, доцент кафедри; доцент Тетяна Букорос, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри.

Активну участь у заході взяли студенти групи УП-19-Г1 – випускники освітньо-професійної програми «Управлніння проєктами» та групи УП-20-Г1, які збагачували свій теоретичний і практичний досвід на позааудиторих заходах кафедри публічного управління і проєктного менеджменту.

Окрім інструментів проєктного менеджменту учасникам було презентовано навчальну літературу, яку підготували науковці кафедри для забезпечення освітнього процесу, а також літературні джерела художнього та просвітницького жанру для збагачення знаннями з адаптації до змін, управління процесами на підприємстві, стандартизації та сертифікації у проєктному менеджменті.

На початку майстер-класу професор Олена Алейнікова презентувала для відвідувачів виставки та майбутніх вступників діяльність кафедри публічного управління та проєктного менеджменту, її здобутки та досягнення, перспективи розвитку діяльності. Доцент Оксана Ковтун, завідувач відділу міжнародного співробітництва, запросила учасників разом зі спільнотою університету зануритися у культурну, наукову та студентську європейську спільноту: «в університеті діють багато міжнародних проєктів академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Це і програми подвійних дипломів, навчальне стажування, участь у студентських програмах Еразмус+».

Авторами майстер класу розкрито питання організації проєктної діяльності здобувачів освіти по Agile, Scrum методику та «Дерево проблем», управління удосконаленням - через методику PDCA – цикл (Plan-Do-Check-Act) з доповненнями відповідно до Cobit 5, проблему залучення та зростання команди розкрито через модель Брюса Такмана (1965) та ін.

Провідною ідеєю спікерів майстер-класу є популяризація використання інструментарію проєктного менеджменту як у житті – при побудові відносин, різноманітних комунікацій, так і у кар’єрі – на будь-якій управлінській ланці.

Нагадаємо, що кафедрою публічного управління і проєктного менеджменту восени 2020 року в рамках профорієнтаційного проєкту започатковано «Майстерню проєктного менеджменту». Майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри»став черговим заходом популяризації діяльності кафедри та можливостей проєктного менеджменту для використання їх у різних управлінських системах та у житті.

Зазначимо, що лінійка майстер-класів створена в рамках апробації результатів НДР кафедри за міждисциплінарними науковими темами: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (РН 0120U105398) та «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (РН 0119U000543).

Цільовою аудиторією лінійки майстер-класів є науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, студенти, аспіранти, майбутні вступники, представники приватного та публічного секторів та всі зацікавлені особи.

Запрошуємо долучатися до нашої команди.

Щиро дякуємо організаторам XIІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», адміністрації Університету та Інституту, а також колегам і всім учасникам, які завітали до нашої Майстерні!

Завітайте на наші ресурси:

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/
YouTube канал УМО: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA
Facebook УМО: https://www.facebook.com/umo.edu.ua
Facebook: «Абітурієнт-УМО. Вступ-2021»: https://www.facebook.com/vstupUMO