Успішна діяльність ЦІППО

Успішна діяльність ЦІППО

Центрованість на споживача освітніх послуг, педагогічне партнерство, професіоналізм і творча активність науково-педагогічних працівників дали змогу в умовах глобальних викликів забезпечити ефективний, гнучкий процес підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відповідно до плану-графіку на 2020 р.

Період з 18.05.2020 р. по 22.05.2020 р. став для колективу ЦІПО знаковим щодо успішного завершення етапу набору і зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації на 2020 р. коштом державного бюджету. У цей період на курси зараховано 132 слухача, що у підсумку становить 3000 осіб і засвідчує виконання планових показників.

В умовах карантину курсами підвищення кваліфікації охоплено 1269 осіб (54 групи) із 482 закладів та установ освіти (професійної (професійно-технічної) – 158, загальної середньої – 32, фахової передвищої – 30, вищої – 38, післядипломної – 16, позашкільної – 17, районних, міських методичних кабінетів (центрів) – 104, інклюзивних ресурсних центрів – 22, інших закладів і установ – 45). Загалом підвищенням кваліфікації охоплено працівників освіти 24 областей України та міста Києва.

Активне впровадження дистанційних, мережних, Інтернет-технологій, методів і технологій освіти дорослих сприяли забезпеченню повноцінного, ефективного освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації. Упродовж обмежувальних заходів проведено навчальних занять на віддаленому доступі обсягом 1453 академічні години.

Наразі важливими завданнями є науково-методичний супровід і випуск слухачів. На даний час завершили навчання та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації 521 особа, з них 131 особа в період карантину, 17 осіб з яких цього тижня.

Вітаємо з успіхами та дякуємо за системну, наполегливу роботу з слухачами, педагогічну творчість науково-педагогічних і педагогічних працівників, викладачів-сумісників ЦІПО!

Дякуємо всім педагогічним і науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів і установ освіти, працівникам методичних і психологічних служб за здійснений вибір і виявлену довіру до нашого закладу як суб’єкта надання послуг з підвищення кваліфікації.

Особливо хочемо відзначити та подякувати за плідну співпрацю у сфері організації професійного розвитку фахівців освіти таких партнерів ЦІПО:

 • П. С. Олешка, ректора Волинського ІППО;
 • Л. К. Задорожну, ректора КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 • Р. М. Зуб´яка, ректора Івано-Франківського обласного ІППО, І. І. Смагіна, директора КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
 • В. О. Онищенка, ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • В. М. Ісаєнка, ректора Національного авіаційного університету; Н. П. Муранову, директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ;
 • Я. В. Шрамка, ректора Криворізького державного педагогічного університету;
 • О. А. Пілевич, директора Ірпінського державного коледжу економіки і права; Р. М. Дадака, директора Технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», голову Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівської області;
 • І. В. Тарасюк, методиста Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівської області;
 • С. М. Микитюк, директора НМЦ П(ПТ)О в Чернівецькій області;
 • Н. Ю. Самойленко, директора НМЦ П(ПТ)О в Сумській області;
 • М. І. Пекарського, директора ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки»;
 • О. В. Герштман, в.о. директора коледжу морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій;
 • А. Т. Матвієнка, директора Київського державного коледжу туризму та готельного господарства;
 • О. І. Семенюшка, директора Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
 • М. Г. Савельєва, директора ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»;
 • К. Ю. Шерстюкову, директора Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • І. А. Свінченко, директора Богодухівського ліцею №3 Богодухівської районної ради Харківської області;
 • Н. Л. Сметаніну, начальника Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району, Одеської області;
 • О. І. Величко, начальника Комунальної установи «Відділ освіти, культури, молоді та спорту» Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.