УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІ НА БАЗІ ДНЗ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІ НА БАЗІ ДНЗ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

27 квітня 2022 року відбувся випуск навчальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Куратор-тьютор групи ‑ старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Мирослав Андрос. Завершили навчання дві навчальні групи, 32 слухачі – представники педагогічного колективу ДНЗ «Черкаський професійний ліцей».

Педагогічні працівники закладу професійної освіти навчались за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації керівних та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес, яка базується на компетентнісному підході та відповідним робочим навчальним планом із 5 модулів розрахованим на 150 год. 5 кредитів ЄКТС. Слухачі в процесі навчання вдосконалили управлінські, науково-методичні та професійно-фахові компетентності з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес, загальні і спеціальні компетентності, навчилися застосовувати оновлені компетентності в умовах соціальних трансформацій. 

У період дистанційного і очних етапів проходження освітнього процесу слухачі успішно опанували всі теоретичні і практичні матеріали. Онлайн навчання відбувалось через платформу BigBlueButton. Дистанційний етап підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану відбувалося в електронному освітньому середовищі ЦІПО на платформі LMS «Adult Learning».

Під час захисту були успішно презентовані випускні (підсумкові) роботи, виступи слухачів курсів підвищення кваліфікації отримали схвальні відгуки від голів та членів комісій із захисту випускних робіт. До складу комісій із захисту випускних робіт були залучені: два доктори наук, професори – Любов Карташова, Людмила Пуховська; два кандидати наук, доценти Сергій Касьян, Людмила Кондратова; два старші викладачі ‑ Мирослав Андрос та Тетяна Шеремет.

Вітаємо наших колег ДНЗ «Черкаський професійний ліцей із успішним завершенням підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Зичимо творчості, інновацій, професійного зростання, особистісного розвитку, успіхів у професійній діяльності під мирним небом! 

Тримаємо освітній та науковий фронт разом!