УВУПО - ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ЦІПО

УВУПО - ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ЦІПО

23 листопада 2021 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася робоча онлайн нарада на тему «Український відкритий університет післядипломної освіти – цифровий двійник Центрального інституту післядипломної освіти».

Серед доповідачів: Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної освіти; координатор проєкту «Український відкритий університет післядипломної освіти»; Любов Карташова, заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти, головний адміністратор веб-порталу «Український відкритий університет післядипломної освіти»; Ольга Просіна, звідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти.

Мета заходу ‑ на основі узагальнення досвіду функціонування системи неформальної післядипломної освіти «Український відкритий університет післядипломної освіти» як цифрового двійника Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2019–2021 рр.) визначити перспективні шляхи подальшої реалізації проєкту.

Учасники наради – члени ректорату, науково-педагогічні працівники Університету, запрошені освітяни та стейкхолдери.

Під час робочої наради було обговорено низку важливих питань:

  • Післядипломна педагогічна освіта в ринкових умовах: виклики, стратегії, інституційні зміни.
  • Український відкритий університет післядипломної освіти – поліфункціональний EdTech-проєкт Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Український відкритий університет післядипломної освіти – інноваційний простір професійного розвитку керівних, науково-педагогічних, педагогічних кадрів України.
  • Науково-методичний, організаційно-фінансовий, управлінський супровід функціонування цифрових двійників ЦІПО і УВУПО.
  • Перспективи розвитку системи спільного функціонування ЦІПО і УВУПО.

Слід зазначити, що інноваційні цифрові проєкти Університету, які впроваджуються в практику післядипломної освіти, зумовлені викликами сьогодення, пов’язаними не тільки з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19.

На нараді не тільки презентовано досягнення УВУПО за період реалізації проєкту, а й окреслено перспективи його подальшого розвитку як цифрової екосистеми професійного розвитку фахівців.