В УМО ЗАПОЧАТКОВАНО ВІДКРИТИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР НАУКОВОГО КОМ’ЮНІТІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ ТА НОВИЗНА»

В УМО ЗАПОЧАТКОВАНО ВІДКРИТИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР НАУКОВОГО КОМ’ЮНІТІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ ТА НОВИЗНА»

11 лютого 2022 року відбувся відкритий методологічний семінар наукового ком’юніті з публічного управління і адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (ННІМП) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО) для здобувачів вищої освіти та наукових керівників «Дисертація: зміст та новизна».

Мета семінару – підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти та наукових керівників про чинні правові та методологічні вимоги до дисертацій.

З вітальним словом до учасників семінару виступив ректор УМО Кириченко Микола Олексійович, який акцентував увагу учасників заходу на важливості підвищення рівня дослідницьких компетентностей здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, постійного проведення подібних методологічних заходів та співпраці з іншими закладами вищої освіти й загалом з науковою спільнотою та громадськістю. Він також подякував гостьовому лекторуОлександру Пухкалу, доктору наук з державного управління, професору, за участь у семінарі й запросив до подальшої співпраці. 

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова звернула увагу присутніх на відкритості УМО до освітніх і методологічних новацій, нагальній необхідності поширенні передових знань у соціальних мережах та наукових виданнях. Вона запросила присутніх та усіх заінтересованих подавати рукописи статей до Збірника наукових праць УМО «Вісник післядипломної освіти», який є фаховим у галузях педагогічних і психологічних наук, публічного управління та адміністрування (категорія Б, http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti), а також до наукового педагогічного журналу «ScienceRise: Pedagogical Education» (категорія Б, https://edu.sr.org.ua/uk/golovnaua).

Модеруючи на семінарі, Тетяна Рожнова – директор ННІМП УМО, відзначила важливість відкритості науки та освіти, обміну знаннями. Вона запропонувала систематично проводити подібні заходи на різні актуальні для дослідників теми.

У методологічному семінарі взяли участь понад 60 учасників – здобувачі вищої освіти, керівники підрозділів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники УМО, дослідники з інших закладів вищої освіти міста Києва, Сумської, Полтавської та Черкаської областей. 

Із доповідями виступили:

Оксана Ануфрієва – завідувач аспірантурою та докторантурою УМО, кандидат педагогічних наук, доцент, «Про зміни в Порядку присудження ступеня доктора філософії»;

Алла Вініченко – вчений секретар УМО, кандидат історичних наук, доцент, «Про порядок проведення захисту дисертацій»;

Олександр Пухкал – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій за спеціальністю «Державне управління» Міністерства освіти і науки України, доктор наук з державного управління, професор, «Принципи формулювання наукової новизни»; 

Ніна Діденко – професор  кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор, «Методологічні підходи до проведення дисертаційного дослідження»;

Ія Дегтярьова – гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор, «Актуальні питання підготовки дисертаційного дослідження». 

На адресу керівництва УМО, ННІМП та доповідачів семінару прозвучало багато слів вдячності від учасників. Отже, захід був цікавим і корисним!