відбулася конференція трудового колективу

відбулася конференція трудового колективу

10 березня 2020 року відбуласяконференція трудового колективу Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Ректор Університету менеджменту освіти Кириченко Микола Олексійович повідомив, що 10 квітня 2020 року відбудуться загальні збори НАПН України та загальні збори відділення вищої освіти НАПН України. Участь у зборах беруть делегати з числа наукових та науково-педагогічних працівників наукових установ НАПН України.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національної академії педагогічних наук України та постанови Президії НАПН України від 15.02.2018 № 1-2/3-62 «Про забезпечення участі наукових і науково-педагогічних працівників наукових установ НАПН України у загальних зборах НАПН України та загальних зборах відділень НАПН України» на конференції трудового колективу ДЗВО «УМО» було обрано, відповідно до затвердженої квоти, 15 делегатів на загальні збори НАПН України, в т. ч. 4 делегати від Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та 13 делегатів на загальні збори відділення вищої освіти НАПН України, в т. ч. 3 делегати від Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.