ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА НАПН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА КРЕМЕНЯ ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА

ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА НАПН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА КРЕМЕНЯ ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА

9 листопада 2021 року відбулась лекція для слухачів курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на тему «Модернізація освіти України в контексті цивілізаційних змін». Серед аудиторії учасників також були – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Кириченко М.О., члени ректорату, директора інститутів, завідувачі кафедр та викладачі.

Лектор - Кремень Василь Григорович, президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Професор Кремень В.Г. зауважив, що в епоху суспільних змін зростає значимість людського розвитку, що обумовлена переходом до нового типу діяльності, нових та інформаційно-комунікаційних технологій; акцентовано увагу на вплив загальноцивілізаційних тенденцій на освітню діяльність. Переглянути відеозапис лекції можна на каналі YouTube ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: https://youtu.be/EJo0QC_TQDc

Наприкінці лекції відбувся інтерактивний рефлексивний диспут із актуалізацією на важливості людиноцентризму в контексті національної ідеї та пошани до історичної практики та реформування сфери освіти.

Слухачі курсів вислови вдячність лектору Кременю В.Г. за актуальність порушених проблем освіти, новизну думки та окреслений власний погляд на модернізаційні процеси в сучасному суспільстві.